Onze diensten

Onze diensten

Strategie& advies

Huisvestingsvraagstukken worden steeds complexer en integraler. Een gebouw is niet meer los te zien van haar omgeving en de mensen die er in en naast leven. Thema’s als ruimtegebrek, financierbaarheid en betaalbaarheid, klimaatverandering, mobiliteit en veranderende wet- en regelgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Dit vraagt om inzicht en overzicht, op strategisch, tactisch én operationeel vlak.

 • Visievorming
 • Programma van Eisen (PVE)
 • Programma van Prestaties (PVP)
 • Ambitiebepaling
 • Huisvestingsadvies
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Locatiestudie
 • Circulaire ambitie
 • Verduurzamingsadvies
 • Exploitatieadvies
 • Vastgoedplan (SHP/SVP)
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Vragen, luisteren& doorvragen

Als verbindende schakel in het proces bundelt BCN de krachten en stroomlijnen we de samenwerking tussen alle partijen. Ook als zaken anders lopen dan voorzien. De juiste benaderingswijze met de juiste werkvormen. Open en eerlijke en open communicatie, met hart en ziel.

Management& realisatie

De koers is uitgezet. Het einddoel is bepaald. De projectkaders zijn bekend. Wij formeren het juiste team en bepalen de aanpak. Van daaruit adviseren wij over de juiste bouworganisatie contractvorm en aanbestedingsstrategie, en selecteren en contracteren we de juiste adviseurs, ontwerpers en uitvoerende partijen. Dat maakt BCN dé partner voor:

 • Procesmanagement
 • Programmamanagement
 • Project- en ontwerpmanagement
 • Tendermanagement
 • BCI gebouw – meetinstrument circulariteit
 • Directievoering & toezicht
 • Facilitaire ondersteuning
 • Verhuismanagement

Samenwerking& vertrouwen

We beheersen het project en spelen in op verandering, weerstand en kansen. Als centraal aanspreekpunt borgen wij structuur en rolvastheid onder de belanghebbenden, met oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Voorspelbaarheid en het continu controleren van elkaars verwachtingen – zo maken wij het verschil.

Onze aanpak is gericht op samenwerking. Daarvoor is vertrouwen de basis.  Wij vertrekken altijd vanuit het gezamenlijk belang. Een goed werkend team maakt elkaars werk nou eenmaal zo veel leuker en gemakkelijker. Daarvoor sturen wij op wederzijds respect, integraliteit en een open werkomgeving, met ruimte en vrijheid voor ieders verantwoordelijkheid.

 

Ontwerp& kwaliteitsbewaking

Van ideeën naar ontwerp naar realiteit. Dit is de fase waarin beeldvorming tot leven komt. Dit zijn de fasen waarin er veel keuzes worden gemaakt. Dat gaat gepaard met het nodige overleg en afstemming, waarbij je vaak wordt overstelpt door documentatie en data. Wij houden grip op het proces en bewaken de projectkaders, en nemen jou als opdrachtgever of gebruiker daar continu in mee. Betrokkenheid en draagvlak. Daar gaat het om.

Wij zijn jouw oren en ogen op de bouwplaats. Met modern toezicht monitoren wij tijdens de bouw de kwaliteit. Sluit het resultaat aan bij wat er van tevoren is afgesproken en gecontracteerd? Constructie verloopt soms sneller dan je denkt, en niet elke stap in het proces is blijvend zichtbaar. De juiste besluitvorming op het juiste moment, daar ligt onze rol.

Grensverleggend beheer& gebruiksfase

Al in het voortraject van een huisvestingsproject staan gebruik en exploitatie centraal. Wij adviseren over verduurzaming, koppelkansen, natuurlijke vervangingsmomenten en (des)investeringen. Of het nu om planmatig onderhoud gaat of het verhelpen van storingen, wij zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering door kan gaan de overlast tot een minimum beperkt blijft. Wij verzorgen:

 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
 • Nulmeting
 • (Her)inspecties
 • Onderhoudsjaarplan
 • Onderhoudsmanagement
 • Klachtenonderhoud
 • Asset management

De helpendehand van BCN

Heb je voor een langere periode behoefte aan een specifieke expertise op huisvestingsgebied, maar heb je die zelf niet in huis? Bij BCN is het mogelijk om een van onze mensen tijdelijk mee te laten draaien binnen je eigen organisatie. Zo heb je altijd een vraagbaak voorhanden met het juiste antwoord.

Onze circulaireaanpak

Als trotse partner van BCI Gebouw en lid van Circulair Friesland vinden we het belangrijk dat circulariteit een rol speelt in elk project. Wat betekent dat voor ons? We kijken niet alleen naar het materiaalgebruik nu, maar ook naar de consequenties daarvan in de toekomst. Tijdens het ontwerptraject sturen we aan op de juiste keuzes, door voortdurend de juiste vragen te stellen. Welke materialen passen we toe? Wat betekent dat voor de kosten? Wat is de impact van dit materiaal op het milieu? Wat is de levensduur? Wat is de losmaakbaarheid?

Voor nuen later

Gebouwen veranderen continu van functie. Een circulair gebouw is er een dat makkelijk en flexibel aan te passen is aan nieuwe gebruikseisen als de situatie daarom vraagt. Wij houden er rekening mee dat je nu eenmaal niet overal rekening mee kunt houden. BCN kijkt mee vanuit het perspectief van de gebruiker, om samen te bouwen aan gebouwen voor nu – én voor later.

Meten is wetenmet BCI Gebouw

BCI Gebouw is hét totale meetinstrument voor de bouw- en vastgoedsector om inzicht te krijgen in de milieu-, CO2- en circulariteitsprestaties. Wij meten:

 • Milieuprestatie Gebouwen (MPG)
 • Milieukosten Indicator (MKI)
 • Paris Proof indicator (MPG-2)
 • Global Warming Potential per fase A-D (GWP)
 • Construction Stored Carbon (CSC)
 • Material Circularity Index (MCI)
 • Percentage bio-based materiaal
 • Percentage non-virgin material
 • Losmaakbaarheid (LI)
 • Building Circularity Index (BCI)

Onzeprojecten

Basisschool de Regenboog, Utrecht BEKIJKEN
Nieuwbouw voor Enexis BEKIJKEN
Huis van Ten Post BEKIJKEN

Werken bij BCN?

Bij ons krijg je de ruimte om je te toe te leggen op de meest uitdagende projecten en om je dag in, dag uit door te ontwikkelen binnen een ervaren en enthousiast team.

Hoe kunnen we je helpen?

Wat je vraagstuk ook is, bij BCN gaan we met hart en ziel op zoek naar het juiste antwoord. Kom langs en ontdek hoe we je kunnen helpen bij het behalen van je ambities.

Dit is de website van BCN Groep bv, copyright © 2024

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en Google haar Privacybeleid en Algemene voorwaarden zijn toegepast

Scroll naar boven