Basisschool de Regenboog, Utrecht

Basisschool de Regenboog, Utrecht

Een levensduurverlengende renovatie met uitbouw voor de helft van het geld ten opzichte van nieuwbouw! Bij Basisschool de Regenboog in Utrecht is het ons ‘weer’ gelukt. Een gezonde en duurzame school. Gasloos en fris met als extra winst niet BENG, maar ENG! Het logische gevolg van onze insteek: niet kijken naar beperkingen en onmogelijkheden, maar naar wat kan.

Het project kende een lange aanloop als pilot voor het ’Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. En daar waar het voor de zomer 2019 in de haalbaarheidsfase nog enkele maanden stillag, werd er vanaf 2020 een flinke eindsprint ingezet. Dankzij een innovatief Design & Build-proces kwamen we binnen twee jaar van businesscase en prestatie-eisen tot de feestelijke opening en ingebruikname.

Project details:

Locatie: Wevelaan 2, Utrecht
Opdrachtgever: PCOU Willibrord
Functie: School
Opdracht: Een levensduur verlengende renovatie en nieuwbouw van Basisschool De Regenboog in Utrecht. Daarnaast mede met de groene schoolpleinen subsidie een vernieuwd groen schoolplein gecreëerd.
BVO: 2.008 m2
Stichtingskosten: 3.6 miljoen incl. btw
Oplevering: oktober 2022
In samenwerking met: Meerbouw Rotterdam, RoosRos architecten, PCOU Willibrord, De Regenboog, Mini Stek kinderopvang, Gemeente Utrecht
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc)

Behoud van historische uitstraling,vernieuwing van binnen

Van buiten straalt het pand nog altijd de historie en de monumentale waarde uit die zo belangrijk was om de nostalgische sfeer in de wijk te behouden. Van binnen is het pand echter compleet vernieuwd. En vergeet het immense ‘openbare’ schoolplein niet. Elke vierkante meter is aangepakt en getransformeerd tot een compleet, speelrijk en groen plein.

de regenboog utrecht

Hoe hebben we datgedaan?

 • Commitment opgehaald bij bestuur, schoolleiding en gemeente met ruimte om te handelen en beargumenteerd af te wijken van het bekende.
 • Basisscope bepaald: renovatie, achterstallig onderhoud, BENG-maatregelen. Geen Total Cost of Ownership, maar alle financiële middelen en subsidies als taakstelling samengebracht.
 • Een prestatiegerichte uitvraag voor een Design & Build Consortium en een op kwaliteit gerichte meervoudige aanbesteding.
 • Gunnen op basis van het toevoegen van extra onderwijskundige en functionele kwaliteit, wat heeft uiteindelijk heeft gezorgd voor.
  • onderwijskundige kwaliteit (leerpleinen), een functionele uitbreiding (en daarmee hart van het gebouw).
  • vernieuwen van de garderobes en maatwerkkasten bij de entreezones.
  • het reinigen van de gevels, zonwering en kozijnen.
  • een nieuwe balie en extra PV-panelen (ENG).
de regenboog utrecht

Uitdagingenoverwonnen

Het project stond voor verschillende uitdagingen die overwonnen moesten worden. Er waren beperkte financiële middelen en het eerste ontwerp bleek te duur, wat resulteerde in een tijdelijke stillegging van het project.

Bovendien voorzag de oorspronkelijke gebouwvorm niet in een centraal hart, wat het planningsproces bemoeilijkte. Ondanks de overmaat aan ruimte in het gebouw en op het terrein in verhouding tot het aantal leerlingen, werd toch besloten tot nieuwbouw en uitbreiding.

De voorwaarden vanwege subsidies en het vinden van asbest legden extra druk op de planning.

Desondanks zijn we er samen in geslaagd om het project succesvol af te ronden.

In samenwerking met PCOU Willibrord / Meerbouw Rotterdam B.V. / RoosRos Architecten!

Werken bij BCN?

Bij ons krijg je de ruimte om je te toe te leggen op de meest uitdagende bouwprojecten van (Noord-)Nederland en om je dag in, dag uit door te ontwikkelen binnen een ervaren en enthousiast team.

Hoe kunnen we je helpen?

Wat je vraagstuk ook is, bij BCN gaan we met hart en ziel op zoek naar het juiste antwoord. Kom langs en ontdek hoe we je kunnen helpen bij het behalen van je ambities.

Dit is de website van BCN Groep bv, copyright © 2024

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en Google haar Privacybeleid en Algemene voorwaarden zijn toegepast

Scroll naar boven