Kindcentrum De Diamant, Oudega

Kindcentrum De Diamant, Oudega

In Oudega, gemeente Smallingerland vormde BCN een bouwteam om een integraal kindcentrum neer te zetten voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Peuteropvang, kinderopvang en een basisschool onder één dak: een IKC om trots op te zijn. Wij verzorgden het huisvestingsadvies inclusief het opstellen van het PvE en vervolgens het projectmanagement tot en met de oplevering/ nazorg. Tijdens de uitvoering waren we verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht op bouwers Dijkstra Draisma en DRS. Het IKC De Diamant is gebouwd tussen bestaande voorzieningen, zoals de bestaande school en het MFC, en nabij de dorpskern. Omgevingsmanagement speelde dan ook een belangrijke rol.

Er is voor gekozen om de nieuwe school op deze locatie te bouwen, zodat de oude school tijdens de bouw open kon blijven en we geen gebruik hoefden te maken van tijdelijke huisvesting. Nadat de nieuwe school in gebruik werd genomen, werd de oude school gesloopt. Op deze plek kwam een stuk grond vrij dat nu wordt gebruikt voor het bouwen van nieuwe woningen.

In het kindcentrum komen diverse activiteiten rondom de ontwikkeling van kinderen samen. SWS De Diamant, Oink! Peuteropvang en Vandaag Kinderopvang vinden er onderdak. De doorgaande leerlijn wordt gestimuleerd door een creatief en open huisvestingsconcept, op een veilige, duurzame plek die over 20 jaar nog voldoet aan de standaard van onderwijs van dan. Het IKC is het hele jaar geopend, waarbij naast onderwijs en opvang, ook muziek, sport en spel worden aangeboden.

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Functie: onderwijs en opvang
Locatie: IKC Oudega
BVO: 1.002 m2
Stichtingskosten: ca. 2,8 miljoen
Oplevering: 27 juni 2022
In samenwerking met: VNL Architecten, Dijkstra Draisma, W2N-engineers en Adviesbureau Sijperda-Hardy

IKC OUDEGA oost gevel

Open huisvestingsconcept

De toekomstige gebruikers hebben vooraf belangrijke input geleverd voor de visie in het programma van eisen. Die visie gaat uit van een open huisvestingsconcept. Concreet: weinig wanden en iedereen mag overal komen. Het uitgangspunt is dat dat niet alleen geldt voor de school, maar ook voor de peuterspeelzaal en voor de kinderdagopvang. Voor de installaties is een open huisvestingsconcept wat ingewikkelder dan normaal gesproken, temeer omdat het gebouw ook in de toekomst mee moet kunnen bewegen met de onderwijskundige ontwikkelingen.

IKC OUDEGA zuid gevel

Binding methet dorp

Het kindcentrum is als leer- en leefgemeenschap verbonden met het dorp Oudega. Het is daarmee een plek om te spelen, te leren, te ontwikkelen, te werken en te ontmoeten. De omgeving van het IKC is vertrouwd, uitdagend en inspirerend, zodat kinderen met plezier naar het IKC gaan, zich veilig voelen en zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst.

IKC OUDEGA oost gevel

Hoge duurzaamheidsambitie

Om de ambitie met betrekking tot het binnenmilieu en de energiezuinigheid vast te leggen zijn er vooraf minimumeisen gesteld op basis van het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’. Naast gasloos en tenminste BENG geldt een duurzaamheidsambitie ENG en moest er voldoende aandacht zijn voor duurzaam materiaalgebruik. Een hoge ambitie met beperkte middelen maakte dit project tot een uitdaging.

IKC OUDEGA west gevel

Opgeleverd

Op 27 juni 2023 is het gebouw officieel opgeleverd, waarbij de gemeente de sleutels overhandigde aan directeur Margriet Reatsch. Een mooi moment voor alle betrokkenen! De kinderopvang trok er per direct in; de basisschool verhuisde in de zomervakantie, zodat de kinderen in het nieuwe leerjaar meteen in hun nieuwe school aan de slag konden.

Werken bij BCN?

Bij ons krijg je de ruimte om je te toe te leggen op de meest uitdagende bouwprojecten van (Noord-)Nederland en om je dag in, dag uit door te ontwikkelen binnen een ervaren en enthousiast team.

Hoe kunnen we je helpen?

Wat je vraagstuk ook is, bij BCN gaan we met hart en ziel op zoek naar het juiste antwoord. Kom langs en ontdek hoe we je kunnen helpen bij het behalen van je ambities.

Dit is de website van BCN Groep bv, copyright © 2024

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en Google haar Privacybeleid en Algemene voorwaarden zijn toegepast

Scroll naar boven