Beheer & onderhoud Tresoar

Beheer en onderhoud Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Robinsonstraat Leeuwarden

Herstructurering Vrijheidswijk in Leeuwarden.

Bedrijfspand Hettema Verhuur

Een splinternieuw bedrijfspand aan de Kieler Bocht in Groningen

Dantuma medische speciaalzaak

Verbouw monumentaal bedrijfspand in Heerenveen

MJOP Steenwijkerland

MJOP's scholen en gymzalen gemeente Steenwijkerland

Wold & Waard

Opstellen en beheren basis PvE en bestekken

Rabobank Franeker

Nieuwbouw adviescentrum Rabobank Leeuwarden Noordwest-Friesland

MFA's Ooststellingwerf

Advisering beheer & exploitatie beheerstichtingen van 4 MFA's

Woningen Stiens

Nieuwbouw woningen en appartementen Stiens

Gemeentehuis Grou

Nieuwe huisvesting gemeente Boarnsterhim

GHC Oosterwolde

Transformatie gemeentehuis naar gezondheidscentrum

Kampus Oosterwolde

Multifunctionele accommodatie van 12.000 m² in Oosterwolde

Basisschool Elsloo

Obs Meester K.J. Dijkstra in Elsloo uitgebreid en verbouwd

Beheer & onderhoud Comperio

Beheer, onderhoud en huisvestingsadvies Stichting Comperio

Burmaniapark Drachten

Realisatie 11 koop- en 32 huurwoningen aan de Smaragd

MFA Waskemeer

Nieuwbouw CSG Liudger, sportzaal en renovatie dorpshuis.

Gemeentehuis Bergum

Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gemeentehuis Tytsjerksteradiel

Rabobank Drachten

Prachtig nieuw adviescentrum op bedrijventerrein A7

Autoschade Posthuma

Modern nieuw bedrijfspand autoschadebedrijf Posthuma in Leeuwarden