Ontwikkeling Tzummarum

Realisatie wonen, zorg en onderwijs

Zorgcomplex Berchhiem

Transformatie naar multifunctioneel zorgcentrum

Erasmus Leeuwarden

Modern, multifunctioneel woonzorgcentrum

Woonzorg Heeten

Nieuwbouw woonzorgboerderij voor Zorggroep Raalte.

Bertilla Drachten

Ver- en nieuwbouw zorgcomplex ZuidOostZorg

MFC Friesmastate

Multifunctioneel zorgcentrum als kern van woonzorgzone Grou

Teatskehûs Blauwhuis

Nieuw multifunctioneel woonzorgcentrum

GHC Oosterwolde

Transformatie gemeentehuis naar gezondheidscentrum