Dorpshuizen Opsterland

In samenwerking met de Gemeente Opsterland hebben wij gisteravond een bijeenkomst georganiseerd voor alle dorpshuizen in de gemeente Opsterland.Nadat eind vorig jaar de kadernota dorpshuizenbeleid is vastgesteld, is er nu een start gemaakt met het opstellen van koersplannen om te komen tot toekomstbestendige dorpshuizen in Opsterland.
 
De avond was mede door de bijdrage van Stichting Doarpswurk niet alleen informerend, maar ook inspirerend. Er zijn op het gebied van verduurzaming en samenwerking voldoende ideeën opgedaan die een plek zullen krijgen in de koersplannen.
 
In nauwe samenwerking met de gemeente Opsterland en de dorpshuisbesturen wordt in de koersplannen invulling gegeven aan wat er de komende jaren nodig is om een toekomstbestendige ontmoetingsplek in het dorp te waarborgen.

De koersplannen krijgen een eenduidige opzet, maar inhoudelijk wordt er per dorpshuis maatwerk geleverd. Onderwerpen welke onder andere terug komen in de koersplannen zijn: Sociale cohesie, bestuurskracht, exploitatie, onderhoud van het gebouw en duurzaamheid.
 
Namens BCN Groep is Anita van der Meulen als adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van de koersplannen. Zij wordt hierbij ondersteund door collega Klaas van 't Veer.