Oplevering IKC Marum

In Marum is het nieuwe IKC opgeleverd. Een mooi moment voor alle toekomstige gebruikers en opdrachtgever Gemeente Westerkwartier.IKC Marum is een toekomstgerichte voorziening waar samenwerking centraal staat. Het biedt onderdak aan basisscholen OBS De Springplank, CBS De Bron, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Het Zonnetje, GGD-Groningen en Kunstkwartier.

BCN Groep is vanaf de start in 2018 betrokken geweest bij de nieuwbouw van IKC Marum.
Wij zijn erg trots dat wij, na de goede ervaringen van brede school Leek, onze Design & Build werkmethodiek opnieuw konden toepassen in Marum, om het in Marum net weer iets beter te doen.
Het mooie van onze Design & Build methodiek is dat de gebruikers van het nieuwe gebouw zeer weinig worden belast. Alleen bij het maken van keuzes die voor hen essentieel zijn, doen we een beroep op ze. Voor het overige kunnen zij zich tijdens het hele bouwtraject focussen op hun corebusiness.

Het gebouw voldoet aan eisen vanuit het kwaliteitskader huisvesting Primair Onderwijs en kinderopvang en is bijna energieneutraal.

De gebruikers gaan voor de vakantie het gebouw inrichten zodat alle kinderen na de zomer het schooljaar kunnen beginnen in het nieuwe IKC!