Dorpshuizen Opsterland

In samenwerking met de Gemeente Opsterland hebben wij gisteravond een bijeenkomst georganiseerd voor alle dorpshuizen in de gemeente Opsterland.

Westerholm:

zorg met de nadruk op wonen

In Haren begeleidt BCN Groep het gehele bouwtraject voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Westerholm.

Gezondheidsplein Haren

Tegenover het NS-station in Haren wordt het voormalige kantoorpand van Grontmij getransformeerd naar een duurzaam en modern gezondheidscentrum,

MFC It Werflan

Nieuwbouw cradle-to-cradle MFC

In Rottevalle verzorgde BCN Groep het projectmanagement bij de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum It Werflân.

Brede school Violier, Leek

BCN Groep verzorgde de planontwikkeling, projectmanagement en de directievoering voor de nieuwbouw van Bredeschool Violier in de wijk Oostindie in Leek.

Woon- en behandelcentrum Parkhoven

In Leeuwarden is woon- en behandelcentrum Parkhoven in Leeuwarden opnieuw gehuisvest op de plaats van de oude locatie. Als adviseur waren BCN Groep en Sweco nauw betrokken bij de voorbereiding en realisatie van dit project. Kwaliteit stond voorop en dankzij een toereikend budget was er ruimte voor innovatieve technieken. 

Scholen

Er zijn mooie stappen gezet in het Scholenprogramma voor het Groninger aardbevingsgebied. BCN Groep maakt deel uit van de regiegroep en projectgroepen.

De Kampioen, Groningen

Nieuwbouw 34 jongerenwoningen

 

Aan de Barestraat in Groningen begeleidde en ontwikkelde BCN Groep de bouw van 34 huurappartementen voor werkende en studerende jongeren.

De Pionier en De Vlinderboom

Nieuwbouw scholen De Pionier en NT2-school De Vlinderboom volgens Design & Build

In Drachten is voor twee scholen gelijktijdig nieuwe huisvesting gerealiseerd.

Veiligheidsregio Fryslan

Portfolioscan

Veiligheidsregio Fryslân wil zijn vastgoedbeheer verder professionaliseren.

IKC De Leister Igge, Opeinde

Transformatie naar nul-op-de-meter en gasloos Integraal Kindcentrum

Excellente nieuwbouw Sint Nicolaasschool, Haren

Nieuwbouw School

Crematorium Ommeland & Stad, Eelderwolde

Nieuwbouw van een BREEAM-NL Excellent **** Crematorium

Transformatie Rabobank Castricum

Verbouw adviescentrum en verkoopkantoor

Ontwikkeling Tzummarum

Realisatie wonen, zorg en onderwijs

Brede school De Kiem Bovensmilde

Uitbreiding en nieuwbouw brede school