MVO

BCN hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

BCN hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We zien dit als een bewustwording van de gehele onderneming, vanaf de werkvloer tot aan de directie. Samen werken aan een betere leefomgeving, hierbij rekening houdend met mens, milieu en maatschappij. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten”. Vanuit die gedachte is een goede zorg voor medewerkers niet meer dan logisch. Bij BCN bestaat een cultuur van openheid. Er wordt erg veel gecommuniceerd naar de medewerkers over financiën en resultaten, maar ook over projecten, evenementen en persoonlijke zaken. Bedrijfsdoelen worden vanuit de visie van de directie gezamenlijk met de medewerkers vormgegeven. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om onze kennis van duurzaamheid te verbreden, toe te passen en te delen met andere professionele partijen zijn wij lid van de DGBC (Dutch Green Building Council). De Dutch Green Building Council is dé netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. Daarnaast is BCN deelnemer in het Koploperproject. De afgelopen jaren is het Koploperproject uitgegroeid tot een netwerk van duurzame bedrijven en organisaties in Fryslân. De  bedrijven en organisaties, uit dit netwerk werken met elkaar samen en geven een positieve impuls aan een gezonde en duurzame economie.

Kwaliteit

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Voor wat betreft de kwaliteit is het systeem opgezet op basis van de ISO 9001 normen. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een kader biedt om kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continue verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang. De doelstelling is om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken.

Tags: Advies