Feestelijke opening Westerholm!

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag de nieuwbouw van Westerholm officieel geopend. 

Douwe Veltman heeft als projectmanager het gehele traject vanaf de start in 2019 begeleid.

Het project betreft een integrale gebiedsontwikkeling. De naastgelegen voormalig schoollocatie is geschikt gemaakt voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum; een drielaags gebouw met 37 appartementen en diverse ondersteunende ruimten. 

Samen met de gemeente, de architect en in veelvuldig overleg met omwonenden en betrokkenen is er een stedenbouwkundig plan gemaakt en is het ontwerp verder uitgewerkt. Naast het gebouw is de buitenruimte ook opnieuw ingericht, waarbij ontmoeten centraal staat. Met de realisatie van een plein is de relatie tussen Westerholm en zijn omgeving versterkt en is een nieuwe dynamiek ontstaan. 

Bij het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte is veel aandacht geweest voor klimaatadaptatie en biodiversietijd. Eén van de ontwerpuitgangspunten was ‘natuurinclusief bouwen en ontwerpen’; er ligt een sedumdak op het verbindingsgebouw, er zitten vleermuisverblijven in de gemetselde kopgevels en voor het afvoeren van het regenwater zijn wadi’s gemaakt en ondergrondse infiltratiekratten aangebracht. Ook is er bij de keuze van de beplanting rekening gehouden met vogels en insecten.

Een tweede ontwerpvoorwaarde was duurzaamheid; het dak is voorzien van zonnepanelen, voor het verwarmen wordt gebruik gemaakt van bodem warmtepompen en alle verlichting bestaat uit led-armaturen. De appartementen zijn daarom allemaal bijna energieneutraal.  Met de combinatie van een duurzaam en gasloos gebouw en een natuurinclusief ontworpen buitenruimte wordt een mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen geleverd!