Gezondheidsplein Haren

In Haren is het voormalige kantoorpand van Grontmij (bouwjaar 1970) getransformeerd naar een modern gezondheidscentrum: Gezondheidsplein Haren.

Positieve gezondheid en een duurzaam, gasloos en energiezuinig gebouw waren de uitgangspunten. BCN Groep heeft de transformatie voorbereid en begeleid. Dat deden we samen met mede-initiatiefnemer apotheker Ebian Brill. Nu het Gezondheidscentrum in gebruik is genomen, blikken we samen met Ebian Brill terug op een succesvol traject.

Breed palet aan zorgverleners

Het Gezondheidsplein Haren is het resultaat van een landelijke tendens. Ebian Brill: “Overal in den lande zie je dat de eerstelijnszorg steeds meer functies van het ziekenhuis overneemt. Dat is een ontwikkeling die voortkomt uit politieke keuzes en maatschappelijke ontwikkeling. Met dit gezondheidscentrum proberen we eigenlijk een soort miniziekenhuis te creëren, waarbij tal van functies samenkomen. In ons centrum zitten nu huisartsen, een apotheek, fysiotherapie en tandheelkunde. Maar ook bijzondere functies als thuiszorg, een podotherapeut, psychologen, jeugdpsychiatrie, een tandprotheticus, een plastisch chirurg, een logopedist, een diëtiste, een verloskundige en dyslexiezorg. En - niet onbelangrijk - een bloedlab van Certe. We hebben dus een heel breed palet aan zorgverleners verzameld.”

Zorgvisie

“We zijn in 2017 begonnen met het benaderen van de huisartsen. Die vormen vaak toch de kern van zo’n centrum. Daarna zijn we in Haren gaan kijken naar de lappendeken aan eerstelijnszorg die er toen was, vervolgens hebben we gekeken of we die lapjes aan elkaar konden maken.” Samen met de huisartsen formuleerden we in het voortraject een zorgvisie, die nu dient als leidraad bij het periodieke overleg met alle gebruikers. Als missie werd geformuleerd: het leveren van laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke en levensloopbestendige excellente zorg aan de inwoners van Haren. Het verhaal staat, en kan nu ook breder worden gedeeld met de Harense bevolking. “Onze visie en missie zijn geënt op de samenstelling van de bevolking van Haren: er wonen veel ouderen, maar er is tegelijk een enorme babyboom.”

Duurzaam en dichtbij de mens

Het gebouw is ingestoken vanuit het concept ‘positieve gezondheid’. “En we wilden een duurzaam, zo energieneutraal mogelijk en gasloos gebouw. Best nog een uitdaging, omdat het wel wat vergt om een gebouw uit 1970 gasloos te maken. BCN is hier goed in geslaagd.” In het gebouw moest een bundeling komen van zoveel mogelijk eerstelijns en maatschappelijke voorzieningen. “En we willen met het centrum de zorg dichter bij de mens brengen. Voor onze patiënten/klanten is het een voordeel dat de zorgverleners samenwerken en elkaar elke dag zien. Een eventuele overdracht wordt daardoor veel makkelijker geregeld.”

Wensen en wijzigingen

Meteen in het begin is er overleg opgestart tussen BCN en de diverse gebruikers over de wensen ten aanzien van hun eigen ruimtes. “Voor het gemeenschappelijke deel was er al vrij snel overleg tussen de gebruikersvereniging en BCN. Daarin kwamen kwesties aan de orde als kleurgebruik en inrichting van de centrale ruimtes.” Wat de kleuren betreft zijn de ideeën van de architect gevolgd, die voor de buitengevel meerdere tinten groen gebruikte. Om eenduidigheid aan te brengen is er een logo gemaakt voor het Gezondheidsplein zelf. Op basis daarvan is ook de huisstijl ontworpen en is de styling van het gebouw gedaan. “We hebben de gebruikers gevraagd om daar met hun eigen ruimtes bij aan te sluiten.”

In het gebouw was met name de routing belangrijk. “Het is een groot gebouw, je moet er met logische looproutes en goede signing voor zorgen dat mensen niet verdwalen.” Mede op verzoek van de gebruikers zijn er gaande het proces nog gangen verlegd en extra wachtruimtes gecreëerd. De contacten verliepen via het bestuur van de gebruikersvereniging, gevormd door Brill, een van de huisartsen en een fysiotherapeut. Volgens Brill zijn er tijdens het bouwtraject niet echt spanningsvelden geweest. “Nu het gebouw eenmaal in gebruik is genomen, is er natuurlijk een aantal kinderziektes. Zoals een goede afstelling van de klimaatsystemen met zoveel verschillende gebruikers. Met elkaar gaan we daar oplossingen voor bedenken.”

Voortvarende aanpak

Brill koos voor samenwerking met BCN vanwege de ervaring met bouwen voor het eerstelijns zorgveld. “Vastgoedontwikkelaars en zorgverleners zijn twee totaal verschillende doelgroepen. De eerste heeft vaak niet veel begrip voor het onbegrip van bouwen bij de zorgverleners. Dat resulteert vaak in meningsverschillen en onenigheid. BCN heeft dat wel. En BCN heeft geduld. Want zorgverleners houden niet van risico’s als het aankomt op ontwikkelingen die ver van hen afstaan. Dat vergt meer uitleg en toelichting dan wanneer je kantoren bouwt voor een andere branche. We verwachtten van BCN een voortvarende aanpak in de samenwerking met de zorgverleners. En die verwachting is wel uitgekomen.”

Brill is uitermate tevreden met de inzet van BCN. “Ik zag in het proces dat ze veel geduld hebben moeten betrachten met het beantwoorden van alle vragen van de zorgverleners die uiteindelijk het gebouw hebben bezet. En die tijd was er altijd, voor ieder detail is tijd uitgetrokken die de toekomstige huurders daarvoor vroegen. Heel prettig. En daarnaast: de begeleiding van de bouw was echt heel goed, planning en budget zijn superstrak nageleefd.”