De Regenboog, Utrecht

Voor het schoolbestuur van PCOU Willibrord

begeleiden wij de transitie van basisschool De Regenboog in Utrecht naar een aardgasvrije school.

De huidige school voldeed technisch en functioneel niet meer aan de huidige eisen. Bovendien is er de grote wens en noodzaak diverse ruimten aan te passen op basis van de wensen en het onderwijsconcept van de school. In een verkennend onderzoek zijn opties onderzocht, zoals het verbreden van gangzones en trappenhuizen tot het (deels) overkappen van de binnentuin.

Levensduurverlengend

De Regenboog wordt levensduurverlengend gerenoveerd. Eindresultaat is een aardgasvrij, bijna energieneutraal gebouw (BENG). En een school die voldoet aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B, met toevoeging van de maximale onderwijskundige kwaliteit. Extra uitdaging is dat het schoolgebouw - een typische (dubbele) H-school - is aangewezen als gemeentelijk monument. En dat de ruimtebehoefte voor het aantal groepen leerlingen, nu en geprognotiseerd, kleiner is dan de capaciteit van het bestaande gebouw (ca. 1.500 m2 bvo). Met onze kennis en ervaring kunnen wij zowel schoolbestuur als gemeente Utrecht ontzorgen.

Design & Build

Er is een consortium geselecteerd op basis van een Design & Build uitvraag. Er is op waarde gegund, waarbij o.a. het toevoegen van extra onderwijskundige kwaliteit binnen de geldende projectkaders tot onderscheidend vermogen heeft geleid. Het ontwerpproces is inmiddels opgestart. Start uitvoering staat gepland voor januari 2022, zodat het gerenoveerde en vitale schoolgebouw schooljaar ’22-’23 in gebruik kan worden genomen.