AZS Papilio

In Burgum werken we aan semipermanente huisvesting voor AZS-school Papilio. 

Een school voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen. Binnen de opdracht voor BCN Groep valt ook de sloop van het voormalige clubgebouw dat op deze locatie staat.

Papilio biedt - met 800 vierkante meter verdeeld over twee etages - ruimte aan maximaal 120 leerlingen en is daarmee klaar voor de verwachte groei. De school komt op de locatie van de voormalige clubaccommodatie van VV Burgum. Aanpassing van dit gebouw bleek geen haalbare kaart. Vandaar dat is gekozen voor sloop en semipermanente nieuwbouw. Het meest belangrijk in het vlekkenplan van AZS Papilio zijn de zichtlijnen. Het zijn vooral de leerlingen die zich straks in de school verplaatsen. Leerlingen die soms veel hebben meegemaakt, en voor wie een veilige omgeving extra belangrijk is. Leerkrachten en personeel willen daarom goed zicht hebben op de verkeersruimtes. De lokalen zelf krijgen veel ramen en hebben zicht op de hal. Aan de ene kant van het gebouw komen de lokalen, aan de andere zijde de teamkamer en een multifunctioneel speellokaal.

Papilio

Papilio is een school die erop is gericht het Nederlands als tweede taal aan te leren op basis van niveau-indeling. De school biedt onderwijs aan kinderen van onder andere het nabijgelegen AZC en aan nieuwkomers uit de regio. Op Papilio werken de kinderen vrijwel altijd onder begeleiding van een leerkracht. Vanuit onze ervaring weten we dat leerpleinen voor een NT2-school geen zinvolle toevoeging zijn. Daarnaast is in het ontwerp van Papilio extra aandacht voor de beperking van geluidsoverdracht tussen de lokalen. Het PVE gaat uit van de nu geldende eisen en sorteert voor op ‘Frisse Scholen klasse B’.

Plattegrond

De grootste uitdaging was om de plattegrond te realiseren op de beschikbare kavel. Met het oog op de benodigde lokaalruimtes en de zichtlijnen is er in samenspraak met de architect voor gekozen om het initiële vlekkenplan aan te passen: er komen meer ruimtes op de tweede verdieping en het gymlokaal wordt een multifunctioneel speellokaal. Om de doorstroom te bevorderen, zijn er twee ingangen. Uit oogpunt van veiligheid is er bij elke ingang een kantoorruimte met zicht op de ingang en op de verkeersruimtes. 

Innovatieve contractvorm

Bij Papilio is niet gekozen voor een Design & Build constructie, maar voor een innovatieve contractvorm. Daarbij vormden taakstellend budget, vlekkenplan, aantal vierkante meters en PvE de basis voor de selectie. Er rolden drie ervaren partijen uit die een uitgekiend concept hadden opgesteld. De opdracht is uiteindelijk gegund op basis van ontwerp en prijs.

Kleurrijke vlinder

De naam Papilio is ontleend aan een kleurrijk vlindergeslacht dat op bijna alle continenten voorkomt. De kinderen die straks onderwijs volgen op deze school komen uit vele windstreken. Het terug laten komen van de kleuren in de school was dan ook een van de eisen. Aan de buitenkant gebeurt dat bij de muren van de hoofdentree en in de screens, van binnen is de school licht met een kleurrijke wereldkaart als herkenbaar middelpunt.

Het gebouw wordt gasloos, onderhoudsvriendelijk en is vanwege het bouwsysteem verplaatsbaar. Vanuit het oogpunt van circulariteit worden hergebruikte materialen toegepast. Dat geldt voor de begane grondvloer en voor het hout dat voor de daken wordt gebruikt.