GBS De Parel, Drachten

In Drachten werkte BCN Groep mee aan de planvorming voor de nieuw te bouwen huisvesting voor GBS De Parel, een school met circa 400 kinderen.

In dit gebouw worden ook kinderopvang en een gymzaal ondergebracht. We hebben inmiddels het Programma van Eisen afgerond, het voorlopige ontwerp is vastgesteld. Binnenkort is er een digitale inloop voor de buurt en belanghebbenden. BCN Groep gaat ook het bouwproces begeleiden.

De juiste partij

Opdrachtgever NoorderBasis vond in BCN Groep een partij met ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting die goed aansluit bij dit nieuwbouwproject. Wij leverden een aanbod op maat, onafhankelijk advies en een realistisch voorstel. Onze technische deskundigheid en heldere uitleg en duidelijkheid over de rol van BCN Groep als projectmanager gaven vertrouwen.

Draagvlak voor het project

Goed en tijdig communiceren zorgt voor een goed draagvlak. Dat geldt voor elk project. BCN Groep adviseerde de opdrachtgever dan ook een klankbordgroep op te richten die op gezette tijden kon sparren met alle betrokkenen. Naast de klankbordgroep zijn er een stuurgroep en een projectgroep in het leven geroepen. Deze hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden op het gebied van geld, risico, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, afgekort ook wel GROTIK.

Kaders herijken

Gedurende de voorbereiding ging de school een samenwerking aan met een andere kinderopvangorganisatie dan de bestaande. Ook werd besloten een gymzaal te integreren in het plan, als vervanging van een bestaande losstaande gymzaal. Dat zorgde ervoor dat plannen opnieuw onder de loep moesten worden genomen. Mede dankzij een duidelijke visie van een opdrachtgever die weet wat hij wil, kon BCN Groep de impact van de wijzigingen beperken en de kaders herijken.

Integraal Programma van Eisen

Op basis van interviews en workshops met alle betrokken partijen hebben we de ambities en wensen voor de huisvesting van GBS De Parel in kaart gebracht. Het leverde een integraal Programma van Eisen op dat de gezamenlijke visie, de esthetische, architectonische, ruimtelijke, functionele en technische uitgangspunten verwoordt. In het PVE formuleerden we een ruimtebehoeftestaat met vlekkenplan. De geselecteerde architect had een goede klik met de projectgroep en wist een juiste vertaling van het pakket van eisen te presenteren.

Bijna NOM

We hebben onderzocht of De Parel naar ENG (energie neutraal) of NOM (nul op de meter) kon worden gebracht. Vooralsnog is BENG (bijna energie neutraal) het haalbare scenario geworden. De nul-op-de-meter-ambitie blijft bestaan. In de vervolgfasen wordt de haalbaarheid verder onderzocht. Het is simpelweg een dure tijd om te bouwen.

Maximaal eindresultaat

Het eindresultaat dat wij samen met de opdrachtgever voor ogen hebben, is een school met een veilig pedagogisch klimaat. Een plek die berekend is op de eigentijdse eisen die het onderwijs stelt. Waar goede zorg voor alle kinderen kan worden geboden en waar kinderen helemaal tot hun recht kunnen komen. Het moet een uitnodigend en transparant gebouw worden. Het wordt huisvesting met een gezonde exploitatie. Binnen de beschikbare middelen en eventuele subsidies bereiken we een maximaal resultaat ten aanzien van duurzaamheid, energieneutraliteit en Frisse Scholen.