Samenwerking in Vroonermeer

Brede school Vroonermeer in Alkmaar krijgt vorm.

In de brede school vinden straks twee basisscholen en een kinderopvangorganisatie onderdak volgens het principe Samen onder één Dak (SOED). De school komt te staan in de wijk Vroonermeer Noord in Alkmaar. Het voorlopig ontwerp is klaar; momenteel wordt gewerkt aan het definitief ontwerp. De bestemmingsprocedures zijn opgestart. Als BCN | Planadvies zijn we betrokken bij het projectmanagement namens gemeente Alkmaar.

De totale SOED omvat huisvesting voor vier kernpartners die de ambitie hebben om samen te werken:

  • SAKS - bassischool de Lispeltuut
  • RONDUIT - basisschool openbare Vroonermeerschool
  • SKOA/KIDDIES - kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang
  • Gemeente Alkmaar - gymzaal

Over Vroonermeer

De nieuwbouwwijk Vroonermeer bestaat uit de delen Noord en Zuid. Beide delen zouden aanvankelijk een basisschool krijgen. Uit efficiencyoverwegingen besloot de gemeenteraad om op het scharnierpunt van de twee wijkdelen een schoolvoorziening voor twee basisscholen te realiseren. Dat vraagt om flexibiliteit in samenwerking, ruimteverdeling en ontwikkeling, ook op de werkvloer. BCN | Planadvies is daarmee voor de gemeente aan de slag gegaan.

De inrichting

Er is gezocht naar de gemeenschappelijke waarden, behoud van bestaansrecht en behoud van eigen identiteit. De architect organiseerde workshops over de ruimten en de inrichting van het nieuwe schoolgebouw. De vertaling van de onderwijskundige visie, de rol van een klaslokaal en groepsruimte en de verhoudingen daarvan tot leerpleinen en werkruimtes kwamen daarin naar voren. Ook verkeersruimtes, openheid en akoestiek kwamen in de workshops aan bod.

Drie afzonderlijke PvE’s

Bijzonder aan dit traject is dat het voorlopig ontwerp gemaakt werd op basis van de afzonderlijke Programma’s van Eisen. Daardoor lag er niet, zoals gebruikelijk, een geïntegreerd Programma van Eisen aan ten grondslag. Hier is gekozen voor een ruimtelijke compositie op basis van afzonderlijke PvE’s. Naast de PvE’s van beide scholen is er een derde PvE. Deze is afkomstig van de kinderopvanglocatie die geïntegreerd wordt in het gebouw. Er is daarmee een directe relatie tussen de keuzes die gemaakt zijn vanuit de gebruikers, de eisen die daarbij horen en de vertaling daarvan in ontwerp en vorm.

Frisse School

De brede school is straks een Frisse School: een school met een gezond binnenmilieu waar het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Brede school Vroonermeer wordt BENG gerealiseerd en krijgt energielabel B. Het gebouw wordt duurzaam, innovatief en toekomstgericht. In de uitvoering is dat gasloos, aangesloten op stadsverwarming, en met warmtepompen en decentrale ventilatie.

Onze rol

Onze toegevoegde waarde in deze total engineering opdracht was het begeleiden van de architectenselectie. In het ontwerpproces, waarvoor de architect verantwoordelijk was, zorgden wij voor de coördinatie en afstemming tussen partijen en gemeente. Zowel school als een appartementengebouw worden op dezelfde ruimtelijke kavel gerealiseerd. Om te komen tot het ontwerp bestemmingsplan hebben we daarom ook afgestemd met woningcorporatie Kennemer Wonen. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Hierin zijn zowel de school als de appartementen opgenomen. Op 26 januari jl. vond een digitale informatieavond plaats voor omwonenden. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen voor informatie ook terecht op de website www.participatievroonermeer.nl

We hebben als projectmanager zitting in de stuur- en regiegroep. We coördineren het ontwerpproces en zorgen voor afstemming tussen de verschillende partijen en binnen de interne organisatie van de gemeente. Daarin zijn we verantwoordelijk voor het bewaken van ieders belangen. Weten wat er bestuurlijk speelt en wat de wensen van partners zijn, daarin ligt bij dit project onze kracht.