MFA Meeden

Door de bomen groeit een school 

In Meeden wordt letterlijk om een bestaande bomenrij heen gebouwd voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie.

Een oude rode beuk zorgde voor de basisvorm van dit gebouw en voor het behoud van de historie van het dorp rond het pand. In opdracht van de gemeente Midden-Groningen verzorgt BCN het huisvestings- en projectmanagement van dit project. MFA Meeden wordt een BENG-gebouw met het niveau kwaliteitskader onderwijshuisvesting primair onderwijs.

Inmiddels zijn de grondvloeren gelegd en afgewerkt. Momenteel wordt de staalconstructie geplaatst en de kanaalplaatvloeren van de eerste verdieping gelegd. In januari volgt de plaatsing van de houtskeletbouw buitenwanden. De sloop van het bestaande dorpshuis gaat van start in mei 2021. Als eerste wordt de sportvloer gedemonteerd. Leuk detail: deze wordt hergebruikt in het café en de woonkamer van het nieuwe dorpshuis in de MFA. 

Leerpleinen als hoofdvorm

In MFA Meeden wordt dorpsschool Meeden gehuisvest, een fusie tussen obs De Mieden en de voormalige Sjaloomschool. Daarnaast krijgen de gymzaal en het dorpshuis onderdak in het gebouw. Twee leerpleinen aan de noordzijde van het gebouw bepalen de hoofdvorm van de MFA. Deze leerpleinen staan met elkaar in verbinding via een multifunctionele ruimte in het hart van het gebouw. Hier kunnen ruimtes gekoppeld worden of separaat van elkaar gebruikt. Op elk leerplein zijn drie groepslokalen aangewezen waarvan één groepslokaal wordt benut als peuterspeelzaal.

Geluidsvriendelijk en verkeersveilig

Door de organisatie van school, peuterspeelzaal en bijbehorende schoolpleinen aan de noordzijde te organiseren ontstaat een prettige afstand tot de Hereweg met betrekking tot geluid en verkeersveiligheid. Deze achterzijde van het gebouw krijgt een zacht gevelbeeld door het gebruik van houten gevelbekleding. De gymzaal en het dorpshuis zijn met name georiënteerd op de Hereweg. Aan deze zijde is ook de hoofdentree prominent aanwezig. De gevel wordt hier uitgevoerd in authentieke rode Groninger baksteen.

Archeologische vondsten

Op de locatie van de MFA is een archeologische opgraving uitgevoerd door RAAP, waarbij sporen van vroegere bewoning zijn gevonden. Onder andere een fundering van een 18e eeuws huis en een oude waterput werden opgegraven. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kregen een rondleiding op het terrein en er werd op school een archeologieles gewijd aan de opgraving. Daarin leerden de kinderen veel over de bewoningsgeschiedenis van Meeden, en wat daarvan niet alleen door de bomen, maar ook in de grond terug te vinden is.