Kerst op een bijzondere manier vieren

Beste relatie,

Iedere jaarwisseling blikken we terug op het afgelopen jaar en luiden we het nieuwe jaar in met champagne en oliebollen.

Maar het afgelopen jaar was geen normaal jaar. Het was een jaar van social distancing, waarin persoonlijk contact maar beperkt mogelijk was en waarin we als individuen, maar ook als organisaties en gemeenschappen voor ongekende uitdagingen zijn komen te staan. Bovendien is het einde van deze ingrijpende periode nog ver weg. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ons ook weer laten zien waar het echt om gaat in het leven: gezondheid, familie en verbinding met de mensen die belangrijk voor ons zijn. Of dat nu face-to-face is, of via videobellen.

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn voor ons reden om kerst dit jaar anders te vieren en het BCN Groep kerstgeschenk op een andere manier in te vullen; daarom willen we een donatie doen aan mensen die het geld – zeker in deze tijd – harder nodig hebben dan wijzelf.

Dat voelt heel vanzelfsprekend: betrokkenheid is immers een van onze kernwaarden. Daar geloven we in en het past bij de plek die we willen innemen binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn. Of het nu om de ontwikkeling van een kindcentrum gaat, de bouw van een buurthuis, of het vastgoedbeheer van een zorginstelling; stuk voor stuk opdrachtgevers die bouwen aan een betere leefomgeving voor de wereld om hen heen.

Met dat in gedachte doneren we ons kerstgeschenk 2020 aan Villa Joep, een stichting die zich sterk maakt voor de behandeling van kinderen met neuroblastoom, een van de meest agressieve vormen van kinderkanker. Om het belangrijke wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van neuroblastoom te financieren, is Villa Joep volledig afhankelijk van donaties. De stichting is dan ook heel blij met onze bijdrage aan hun doelstelling:

“We zijn ontzettend dankbaar met de fantastische donatie van BCN Groep en trots dat we daarbij de belofte kunnen doen dat iedere ontvangen euro volledig wordt besteed aan het onderzoek naar neuroblastoom.” - Mari-Elze Boogerd, Stichting Villa Joep

Namens alle medewerkers van BCN Groep wensen we u  fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. We houden ons vast aan de gedachte dat 2021 een jaar van herstel zal zijn, al moeten we daar vermoedelijk nog een aantal maanden op wachten. We hopen u in het nieuwe jaar zo snel mogelijk weer live te kunnen ontmoeten!

  

Met vriendelijke groet,

 Aeijolt, Erik en Mark

Directie BCN Groep