KC De Marke

Nieuwbouw Kindcentrum De Marke, Roden

In Roden wordt gewerkt aan de nieuwbouw van Kindcentrum (KC) De Marke.

In het gebouw in het hart van het dorp krijgen OBS De Marke en ook kinderopvang van Kidscasa een plek. Waar nu de grond bouwrijp is en de basis voor de plannen vorm begint te krijgen, worden in 2022 de deuren geopend. BCN Groep begeleidt dit project voor de gemeente Noordenveld. Op basis van het huidige financiële kader en gezien de huidige bouwkosten is het uitgangspunt voor KC De Marke nu BENG. Tijdens het ontwerp- en realisatieproces blijft de ambitie echter om de school uiteindelijk nul-op-de-meter krijgen. In veel gevallen is dat ook in een later stadium nog prima haalbaar.

Omgevingsfactoren

Voor dit kindcentrum in Roden is het heel belangrijk dat het gebouw de juiste aansluiting heeft met de omgeving. We hebben te maken met het hart van het centrum waar veel verkeersstromen samenkomen. De veiligheid van de kinderen moet gewaarborgd worden, maar ook het comfort van de omwonenden. Ook de verkeersafwikkeling dient vlot en overzichtelijk te verlopen en het centrum moet toegankelijk blijven voor winkelpubliek. We geven veel aandacht aan burgerparticipatie, omwonenden hebben in alle overleggen een rol. Daarnaast werken we met nieuwsbrieven en we organiseren - waar dat mogelijk is in verband met corona - inloopavonden. Zijn inloopavonden niet mogelijk, dan zoeken we naar een creatieve oplossing. 

Belangen

Het totale vloeroppervlak voor deze school bedraagt ca. 1.400 vierkante meter. De twee gebruikers in het gebouw zijn inmiddels gewend met elkaar samen te werken. De ontwerpkaders voor de architect en overige adviseurs zijn het Programma van Eisen, het ruimtebehoefteschema en de functionele en technische eisen van het gebouw. Hoewel het een relatief klein project is, zijn de betrokkenheid en de verschillende belangen voor dit project in Roden groot. Het is aan de architect om een goede vertaling te maken van de gestelde eisen en de aansluiting die wordt gezocht. De architect kijkt met BCN Groep mee vooruit om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Projectorganisatie

BCN Groep bracht alle huidige wensen, gedachten en belangen in kaart. We documenteerden die samen met reeds gerealiseerde documenten in een fasedocument. Daarin beschreven we ook het financiële kader, de projectorganisatie en communicatie, de planning, de bouworganisatievorm, de inkoopstrategieën, de risico’s en de beheersing daarvan. Zo zorgden we voor een projectmatig overzicht. We richtten de projectorganisatie in met een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen, met de juiste personen op de juiste plek. Daarmee gingen de neuzen dezelfde kant op en zorgden we voor draagvlak. Iedere belanghebbende voelt zich nu goed vertegenwoordigd in de stukken die er liggen.

Overzicht en rust

BCN Groep heeft hier kunnen laten zien wat de meerwaarde is van het neerzetten van een organisatie waarin samenhang is ondanks de verschillende belangen. Op welk punt staan we, wat is de volgende stap, in welke fase gebeurt er wat? Het creëert rust daar overzicht in te hebben. In september 2022 moet de school in gebruik worden genomen. Het proces vanaf nu tot aan de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 is volledig uitgewerkt.