IKC Middelsee

Een kindcentrum voor een wijk die nog in ontwikkeling is

BCN Groep heeft het voortraject van een bijzonder project afgerond: IKC Middelsee.

Een kindcentrum voor een wijk die nog in ontwikkeling is. In het vlakke land onder de rook van Leeuwarden, waar vroeger een zeearm tot aan Bolsward en Sneek liep, verrijst de nieuwe wijk Middelsee. Voor het kindcentrum heeft de architectenselectie plaatsgevonden en is het ontwerpteam samengesteld.

De ambitie voor dit kindcentrum is - zoals voor de hele wijk Middelsee - circulair. Met gemeente Leeuwarden én een student van de Hanzehogeschool die afstudeert op circulariteit, gaat BCN Groep de komende tijd onderzoeken hoe die ambitie ingevuld gaat worden. Dat begint met het definiëren en meetbaar maken van het begrip ‘circulair’, dat veel betekenissen kent. In verschillende brainstormsessies wordt de ambitie voor deze school letterlijk boven water gehaald en geformuleerd. De eerste inspiratiesessie heeft al plaatsgevonden.

Een klankbordgroep dient als sparringpartner voor de architect. Echter, hoe kun je klankborden in het lege landschap van de nieuwe wijk en het plan voor het kindcentrum dat nog in ontwikkeling is? Daarvoor zet BCN Groep ervaringen met andere schoolbesturen en eerder gerealiseerde kindcentra in. Dankzij een inmiddels ruim portfolio met bewezen succesverhalen, kan voor Middelsee vanaf scratch worden getekend.

De verwachting is dat IKC Middelsee in 2023 de deuren kan openen. BCN Groep werkt in dit project in opdracht van PCBO Leeuwarden e.o. Sinne Kinderopvang is partner in het integraal kindcentrum.

De samenwerkende partijen voor BCN Groep zijn Gemeente Leeuwarden, Projectbureau de Zuidlanden, Wijbenga | Tromp architecten, Technion en Goudstikker de Vries.