MFA Meeden

MFA Meeden

De MFA in Meeden belooft iets bijzonders te worden, met een majestueuze rode beuk en een bomenlaan, die als blikvangers behouden blijven.

De bestaande situatie met bomen op de bouwlocatie zorgde ook meteen voor de grootste uitdaging in dit project. Hoe ontwerp je een functioneel en aantrekkelijk gebouw als de bomen een belangrijk deel van de uitgangspunten dicteren? Hoe bouw je daar omheen en toch binnen budget? In opdracht van de gemeente Midden-Groningen verzorgt BCN het huisvestings- en projectmanagement van dit project. MFA Meeden wordt een BENG-gebouw met het niveau kwaliteitskader onderwijshuisvesting primair onderwijs.

Beeldbepalende bomen

Het ontwerp van MFA Meeden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bomen die op de bouwlocatie staan. Het was de uitdaging om binnen het budget te blijven én om binnen de bestaande situatie te ontwerpen en bouwen. We bouwen letterlijk om de bestaande bomenrij en de oude rode beuk heen. De uitstraling van het gebouw sluit aan op het landschap van de lintbebouwing van Meeden en de fraaie boerenerven die in de omgeving staan. De gevelindeling en rode baksteen aan de Hereweg doet bijvoorbeeld denken aan een Groninger boerderij met schuur. Er is, met name ook door de architect, gezocht naar producten van regionale en nationale afkomst. De voorzijde van het gebouw aan de Hereweg wordt uitgevoerd in authentieke rode Groninger baksteen. De achterzijde kent een zachter gevelbeeld en wordt voorzien een houten gevelbekleding.  

Het aandeel van BCN

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp en vastlegging van de ruimtelijke kaders hebben we voor het definitief ontwerp vooral gekeken naar de technische functionaliteit. Deze hebben we samen met alle gebruikers verfijnd. In gezamenlijkheid hebben we vragen beantwoord als: waar komen de contactpunten en aansluitingen, hoe situeren we het keukenblok, welke inrichting is nodig en vooral hoe wordt de beoogde samenwerking optimaal gefaciliteerd. Het aandeel van BCN Groep bestond, naast het risico gestuurd bewaken en aanjagen van de aspecten geld, tijd en kwaliteit, met name uit het samenbrengen van alle partijen en het aandragen van een aantal slimme optimalisaties. We hebben op basis van de conjunctuur in de ontwerpfasen gekozen voor een traditioneel bouwproces, waarbij we met de ontwerpfase in eigen beheer de grenzen hebben gezocht van een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding zijn de aannemer en de installateur apart van elkaar geselecteerd. Op die manier houden we zelf grip op wie het werk doet. Door het gekozen bouwproces konden we het project goed bewaken, en hoefden er geen significante concessies te worden gedaan in de kwaliteit. Het project is binnen budget aanbesteed.

Digitale dialoog

We hebben het dorp goed kunnen betrekken in de planvorming. Niet alleen de gebruikers van de MFA, maar écht het hele dorp. Dat is van waarde voor de dorpshuisfunctie die MFA Meeden straks heeft. De ideeënbus waarin dorpsbewoners vragen en opmerkingen konden deponeren, leverde enthousiaste reacties op. Door de coronacrisis konden we in deze periode niet met het dorp blijven communiceren zoals we dat gewend zijn. We hebben het moeten doen zonder bijeenkomsten en presentaties voor omwonenden en het dorp. In plaats daarvan publiceren we in samenwerking met de gemeente op websites en via nieuwsbrieven waarmee we betrokkenen en belangstellenden informeren. Op deze manier gaan we digitaal de dialoog aan.

Ambitieuze planning

Aan het begin van dit traject hebben we een planning opgesteld die best ambitieus was. Die planning volgen we nog steeds. Dat is ons gelukt door ons te focussen op besluitvorming en daardoor in bepaalde fases iets meer te doen of juist een pragmatische insteek te kiezen. Die ambitie hebben we aan het begin van het proces met het ontwerpteam en de gebruikers besproken, die er enthousiast over waren en zich medeverantwoordelijk voelden. Dat maakt het echt tot een teamprestatie.

 Jansman Bouw, Bouma Technisch Installatiebedrijf, Architectenbureau Onix NL, technisch adviesbureau Sijperda-Hardy, Sweco, BCN Groep, André Houwer (gemeente Midden-Groningen)