CVO Noord Fryslan en OVO Fryslan Noord

BCN Groep werkt aan onderhoudsprocessen voor CVO Noord-Fryslân en OVO Fryslân-Noord

 CVO Noord-Fryslân en OVO Fryslân-Noord willen de grip op het onderhoud verhogen. Daarom gaat BCN Groep ondersteunen in de onderhoudsprocessen voor de verschillende locaties van de scholengemeenschappen. Bij CVO Noord-Fryslân doen we dat door middel van het opstellen van nieuwe MJOP’s en periodieke herinspecties. Bij OVO Fryslân-Noord ondersteunen we het facilitaire team in het verbeteren van de onderhoudsprocessen en dragen wij bij aan de oplevering van geactualiseerde MJOP’s. Vanzelfsprekend doen we dit volgens onze integrale werkmethodiek en bij MJOP’s conform de NEN 2767 systematiek. Alle opnames en de resultaten daarvan worden op een transparante manier verwerkt in O-Prognose.

Het belangrijkste argument voor de beide schoolgemeenschappen om te kiezen voor BCN Groep, is onze onafhankelijkheid en de eerdere ervaring met andere projecten die we goed hebben afgesloten. Campus Kollum met daarin een locatie van OVO Fryslân-Noord is daar een voorbeeld van. In Sneek zijn we momenteel ook voor CVO Bogerman aan de slag. Wij kijken objectief en met een open vizier met een school mee naar hoe het onderhoud aangepakt kan worden. Zonder dat we daarin een eigen belang voor de uitvoering hebben. Daarnaast komt onze kennis en expertise op het gebied van verduurzaming binnen het onderhoudsplan goed van pas bij beide scholen. We zoeken daarbij zoveel mogelijk naar natuurlijke momenten om te investeren. De scholen voor voortgezet onderwijs verschillen in grootte, leeftijd en staat van onderhoud. Voor CVO Noord-Fryslân (per 1 juli 2020 CVO-nwf) stellen we dat plan van A tot Z op. Bij OVO Fryslân-Noord ondersteunen we hun eigen team in de onderhoudsplannen die al zijn opgesteld. De plannen zijn er wel, maar het ontbreekt hen aan capaciteit om er sturing en uniformiteit aan te geven. Bovendien blijken theorie en praktijk met de jaren uit elkaar te zijn gelopen. Daarin kunnen wij stappen maken in samenwerking met de betrokkenen.

Eenduidigheid

Bij CVO Noord-Fryslân zijn deskundig beheer en onderhoud van groot belang om de gebouwen en inventaris in een goede conditie te houden. Voor een efficiënte uitvoering van het onderhoud is een planmatige aanpak noodzakelijk. Bij de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) hanteert BCN Groep een systematiek waarmee op korte en lange termijn is voorzien in een gecontroleerde en samenhangende uitvoering van onderhoudsactiviteiten. Hiermee krijgt CVO Noord-Fryslân eenduidig inzage in de onderhoudsstaat, de onderhoudsbehoefte en de met het onderhoud gepaard gaande kosten. Ook fungeert de planning als instrument voor het nemen van financiële en beleidsmatige beslissingen over de huisvesting.

O-Prognose

Met het softwareprogramma O-Prognose kunnen we een gebouw bouw- en installatietechnisch volledig en op een transparante manier registreren. Informatie uit jaarlijkse metingen en tussentijdse wijzigingen over de onderhoudsstaat en de klachtenregistratie voegen we eenvoudig toe. Nieuwe gebreken worden weer conform de NEN2767 systematiek in het MJOP opgenomen. Zo zijn we altijd up-to-date.

Opstellen MJOP’s

De nulmetingen zijn nu afgerond. Over het algemeen zijn de gebouwen goed onderhouden, op enkele gebreken na. Dat is straks dan ook terug te zien in de MJOP’s, BCN Groep geeft in de MJOP’s extra advies over duurzame productkeuzes en omgang met materiaal. Soms lijken bezuinigen daarop zinvol, maar kost het je met de tijd juist meer. Daarin zoeken we op een integrale manier naar de grenzen van het onderhoud. Bezuinigen doen we zoveel mogelijk op een veilige manier, zonder gevolgschade. De technische noodzaak en planmatige mogelijkheden wegen we daarin af.

Nulmeting in coronatijd

In de nulmeting inspecteren we de gebouwgebonden bouw- en installatie elementen tot in de kleinste details. De nulmeting is geen constructieve inspectie maar een visuele inspectie. Dat vraagt doorgaans om een rooster dat aansluit op de lessen die in de school worden gegeven, om docenten, leerlingen en personeel niet te storen. Doordat de scholen tijdens de coronacrisis een lange periode dicht waren, hadden we het voordeel dat we de nulmetingen konden uitvoeren zonder volle klassen.