De visie op verduurzaming

Verduurzaming is een basisvoorwaarde geworden in de ontwikkeling en transformatie van vastgoedobjecten binnen het strategisch vastgoedbeleid.

Met de integrale benadering van BCN Groep levert verduurzaming je als vastgoedeigenaar veel meer op dan alleen een lagere energierekening. Onze integrale aanpak zorgt daarnaast voor een functioneel en toekomstbestendig gebouw, een gezonde exploitatie én heel veel comfort. Verduurzaming draagt bovendien bij aan de zo noodzakelijke CO2-reductie.

De aanpak van BCN Groep

Voor de verduurzaming van vastgoedobjecten werken we met onze bewezen integrale benadering. Daarin gaan we op zoek naar het natuurlijke moment om te investeren. We kijken daarbij niet alleen naar de verduurzamingsmogelijkheden. We kijken ook naar de functionaliteit, ruimtebehoefte en logistiek, het geplande onderhoud en de al genomen maatregelen op het gebied van verduurzaming. Maar het natuurlijke moment om te investeren gaat verder dan dat. Voor een integraal en toekomstbestendig verduurzamingsplan is inzicht in en een benadering op (kern)portefeuilleniveau nodig. Bij voorkeur ligt daar een strategisch huisvestingsplan aan ten grondslag. 

Routekaart

Het belangrijkste argument om te verduurzamen is het reduceren van de CO2-uitstoot en de ambitie die daar middels wet- en regelgeving in het klimaatakkoord voor is vastgesteld. Voor 2050 is een volledig CO2-arme samenleving en gebouwde omgeving het doel. Verduurzaming begint met het formuleren van de concrete doelstelling daarin. In dat traject zorgt BCN Groep voor structuur. We maken een heldere routekaart. Daarmee maken we inzichtelijk wat er nodig is om die doelen te halen, wat daarvoor het beste moment is, wanneer het noodzakelijk is en wat dat kost. We screenen daarbij de functionaliteit en ruimtelijkheid van een gebouw en geven een energieadvies. 

De businesscase

We zorgen er samen voor dat we de ambitie helder formuleren. Het realiseren van die verduurzamingsambitie staat vaak boven het haalbaar maken van de plannen binnen een bepaald budget. Het belangrijkste vraagstuk is hoe we die doelstellingen realiseren door de juiste dingen op het juiste moment te doen. Hoe dragen de maatregelen die je treft binnen de kortetermijnambitie bij aan de doelstellingen op lange termijn. Die benadering is de businesscase. BCN Groep gaat met de opdrachtgever in gesprek over een faseringsplan voor de verduurzaming. Het faseringsplan houdt op portefeuilleniveau rekening met de mogelijkheden voor het slim clusteren van (gelijksoortige) werkzaamheden. Het maakt inzichtelijk waar de kosten gespreid moeten worden en waar ze gedragen kunnen worden. Verduurzaming betekent niet altijd direct geld verdienen, maar wel direct een investering in kwaliteit en in een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Met als belangrijk effect dat ook de wereld een stukje leefbaarder wordt. BCN Groep levert een pakket aan maatregelen die kunnen bijdragen aan die lange- en kortetermijnambitie. Zo zijn de effecten van de investering zo groot mogelijk, beperken we desinvesteringen, maar verhogen we wel de waarde van het gebouw.

Een visie die verder gaat

Onze visie is om bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving respectvol om te gaan met mens en milieu. De milieueffecten, de financiële voordelen, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er in wonen, werken en verblijven: ze zijn allemaal belangrijk. Ook de totale levenscyclus en zelfs de circulaire restwaarde van het gebouw kunnen we opnemen in onze plannen. Zo creëren we een duurzame en toekomstbestendige omgeving.

De essentie

Wat moet er gebeuren op de korte en lange termijn voor de toekomstbestendigheid van jouw vastgoedportefeuille? Wat is daarvoor het geschikte moment en waar kunnen we kosten dekken of spreiden? Met de integrale benadering en het stappenplan van BCN Groep kies je niet alleen voor kwaliteit, maar voldoe je gegarandeerd aan de wet- en regelgeving en realiseer je je eigen ambitie daarin.

Verduurzaming begint bij jezelf ...

... en dus ook bij ons! Dat betekent dat we verduurzaming niet alleen belangrijk vinden in onze projecten, maar ook in ons eigen bedrijf. Hoe we dat doen?

  • In onze organisatie staan verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen continu op de agenda. Dit vergroot onze kennis en ook het draagvlak.
  • Ons doel is onze belasting op het milieu te verminderen door de CO2-uitstoot te reduceren. We hebben daarom een duurzaam leasebeleid vastgesteld. Alle nieuwe auto's moeten tenminste voldoen aan energielabel A of B en zijn bij voorkeur elektrisch.
  • We digitaliseren onze werkprocessen.
  • Onze eigen huisvesting is verduurzaamd door de verhuizing naar een compacter en all-electric kantoor. Hierdoor zijn energieverbruik en milieubelasting aanzienlijk gedaald.

Referentieprojecten:
Gemeente Assen

Gemeente Leeuwarden

Bent u geïnteresseerd in de integrale aanpak van BCN Groep bij verduurzaming van uw vastgoed? Neem dan contact op met Maarten van Schie, via m.van.schieDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0512 - 542 111.