De Es Roden

Bouwen in het Noorden lichtte een van onze meest recente projecten uit: Gezondheidscentrum De Es in Roden.

Niet alleen Aeijolt Keuning van BCN Groep komt aan het woord, maar ook Kees Wartena, bouw- en aannemingsbedrijf G. de Haan & Zn., Folkert van der Wal van Lodema Elektrotechniek én apotheker René Kuipers. Met hem werkten we vanaf het begin samen aan het haalbaar maken van dit concept. Van alle plannen die met René de revue passeerden, is Gezondheidscentrum De Es zoals het er nu staat de uitkomst: een toegankelijk en herkenbaar gebouw. Of zoals collega Aeijolt zegt: ‘Een super duurzaam en flexibel gebouw’. Een gebouw dat de aandacht trekt ook nog, want vanuit het land wordt gekeken naar wat in Roden is gerealiseerd. Dat voelt als een compliment. Het maakt ons trots na al het werk dat we ervoor hebben gedaan.