Gemeente Leeuwarden maakt sprongen in verduurzaming

De gemeente Leeuwarden heeft een start gemaakt met haar duurzaamheidsambitie door zes vastgoedobjecten te revitaliseren.

Voor deze eerste fase is een selectie gemaakt op basis van de energielabels van de gebouwen. Gebouwen met het laagste label zijn het eerste aangepakt.

De Gemeente Leeuwarden koos bij deze revitalisatie de samenwerking met BCN Groep. Jan-Willem Jansen van gemeente Leeuwarden: “BCN Groep was voor ons de beste partij om mee te werken aan onze ideeën. Het was een combinatie van geld, kwaliteit en kennis van zaken waarmee ze ons overtuigden. Ook de pragmatische benadering sprak ons aan. Hoe werkt verduurzaming, wat komt er achter weg. Men denkt nog te vaak dat we meteen geld verdienen met een investering in verduurzaming. Maar veel maatregelen hebben een terugverdientijd van minimaal 30 tot 50 jaar. De rapportages van BCN Groep gaven ons daarvan de bevestiging. Bovendien was het prettig dat BCN Groep op dit vlak dezelfde visie heeft. Het doorzien van het proces, snappen wat er gevraagd wordt en de praktische aanpak, dat is de invulling die we zochten.”

 

Complex vraagstuk

Leeuwarden is een provinciestad, maar heeft wel de problematiek van een grotere stad. Er zijn veel verschillende wijken en identiteiten, en de stad heeft te dealen met een groot pakket aan taken die door de rijksoverheid zijn overgeheveld naar de gemeente. De vastgoedportefeuille van de gemeente kenmerkt zich door een diversiteit aan gebouwen. Deze worden zowel door de gemeentelijke organisatie zelf als door derden gebruikt. Jansen: “Voor een overheidsinstantie is het complexer om vastgoed te verduurzamen dan voor een vastgoedbelegger. Die kijkt naar wat rendeert en wat niet. Maar wij hebben te maken met een politiek klimaat en de sociale waarde van de gebouwen en met de mensen die er gebruik van maken. Soms levert een gebouw geen geld op aan huurinkomsten, maar heeft het wel een enorme sociale waarde. Als het college van B&W daar ook zo over denkt, dan moet je daar rekening mee houden in je vastgoedportefeuille. Dan gaat het allang niet meer alleen om het maken van meters, dan is ook de omgang met mensen essentieel.”

 

Het mes snijdt aan twee kanten

“Welke werkzaamheden staan er gepland en kunnen we die combineren met verduurzaming? Dat was voor ons het uitgangspunt bij de start van dit project”, zegt Jansen. Het is wat BCN Groep de integrale benadering noemt, door te kiezen voor het natuurlijke moment waarop geïnvesteerd kan worden. Het leverde voor de gemeente mogelijkheden op, ook financiële, om deze start in hun ambitie te kunnen maken. Jansen: “We zijn heel tevreden over hoe de gebouwen er nu bij staan. Niet alleen wat betreft de verduurzaming, maar ook als je kijkt hoe ze erbij stonden en hoe we ze nu achterlaten. Dat is echt een hele grote sprong geweest. Dat hoor je ook terug bij de gebruikers van de buurthuizen. Ook zij zijn blij met de verduurzaming, men is blij met de investering die er gedaan is. Het gebouw is mooier geworden en de energierekening lager; dat geeft ze weer meer mogelijkheden voor het organiseren van hun activiteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: meer comfort en meer sociale activiteiten. Dat is waar we het voor doen.”

  • 20200408_072842
  • 20200408_072906
  • 20200408_072927
  • 20200408_072934
  • 20200408_074144
  • 20200408_074157
  • 20200408_074938

 

Gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Op de weg hiernaartoe is de Energieagenda Leeuwarden 2016‐2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Leeuwarden streeft naar 16% duurzaam opgewekte energie en 20% energiebesparing in 2020. BCN Groep werkte in een eerste fase voor zes vastgoedobjecten in de stad aan een integrale benadering om de doelstelling te halen. Het gaat daarbij om gebouwen als buurthuizen en verzamelpanden in verschillende wijken van de stad.