BCN Groep start met IKC Oudega

In Oudega, gemeente Smallingerland, treft BCN Groep voorbereidingen voor de bouw van een integraal kindcentrum.

Er wordt een bouwteam gevormd waarin zo innovatief mogelijk de kracht van de aannemer ingezet wordt. Het IKC in Oudega wordt een kindcentrum voor kinderen van 0 -13 jaar en biedt daarmee onderdak aan de basisschool, peuteropvang en kinderopvang.

Doorgaande leerlijn

In het kindcentrum komen diverse activiteiten rondom de ontwikkeling van kinderen samen. SWS De Diamant, Oink! Peuteropvang en Vandaag Kinderopvang vinden er onderdak. Het IKC wordt er een om trots op te zijn. De doorgaande leerlijn wordt gestimuleerd door een creatief en open huisvestingsconcept. Het wordt een veilige, duurzame plek die over 20 jaar nog voldoet aan de standaard van onderwijs van dan. Het IKC is straks het hele jaar geopend, waarbij naast onderwijs en opvang, ook muziek, sport en spel worden aangeboden.

De kracht van de markt

Voor IKC Oudega vormt BCN Groep een bouwteam om zo innovatief mogelijk de kracht van de aannemer in te kunnen zetten. De praktische inbreng van de aannemer komt in een bouwteam beter tot zijn recht dan in een traditioneel proces. In de selectie van de bouwteampartners maken we niet alleen afwegingen in prijs, maar speelt ook de kwaliteit een belangrijke rol om te komen tot de beste samenstelling. Naast de werkwijze en visie van de bouwteampartners op kostenbewust ontwerpen en bouwen vinden we het belangrijk hoe bouwpartners omgaan met de samenwerkende partners, de opdrachtgever en de omgeving.

Open huisvestingsconcept

De toekomstige gebruikers hebben belangrijke input geleverd voor de visie in het programma van eisen. Die visie gaat uit van een open huisvestingsconcept. Concreet betekent dat dat er weinig wanden nodig zijn, en dat iedereen overal mag komen. Het uitgangspunt is dat dat niet alleen geldt voor de school, maar ook voor de peuterspeelzaal en voor de kinderdagopvang. Voor de installaties is open huisvestingsconcept wat ingewikkelder dan normaal gesproken, temeer omdat het gebouw ook in de toekomst mee moet kunnen bewegen met de onderwijskundige ontwikkelingen.

Binding met het dorp

Het kindcentrum is als leer- en leefgemeenschap verbonden met het dorp Oudega. Het is daarmee een plek om te spelen, te leren, te ontwikkelen, te werken en te ontmoeten. De omgeving van het IKC is vertrouwd, uitdagend en inspirerend, zodat kinderen met plezier naar het IKC gaan, zich veilig voelen en zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst.

Pionieren

Eind april is het VO rond. Een voordeel is dat we al een duidelijke schetsvisie hebben liggen. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als op het vlak van huisvesting zijn de ideeën ambitieus wat het nieuwe IKC betreft. Dat gaat samen met een bepaalde mate van 'pionieren'. In de ontwerpfase moet dit een nadere uitwerking krijgen. Op het gebied van huisvesting gaat het om de toekomstbestendigheid en flexibiliteit daarin, de eisen aan de ruimten voor kinderopvang en de akoestiek van het inrichtingsconcept.

Hoge duurzaamheidsambitie

Om de ambitie met betrekking tot het binnenmilieu en de energiezuinigheid vast te leggen zijn er minimumeisen gesteld op basis van het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’. Naast gasloos en tenminste BENG geldt een duurzaamheidsambitie ENG en moet er voldoende aandacht zijn voor duurzaam materiaalgebruik. Daarmee is de duurzaamheidsambitie hoog, met beperkte middelen. Het maakt dit project tot een uitdaging. Ook daarom willen we zo effectief mogelijk gebruik maken van het bouwteam.

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland Functie: onderwijs en opvang Locatie: IKC Oudega

BVO: 1095 m2 Stichtingskosten: ca. 2,8 miljoen