Westerholm: zorg met de nadruk op wonen

In Haren begeleidt BCN Groep het gehele bouwtraject voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Westerholm. We vertalen de woon- en zorgvraag naar een plattegrond binnen het veranderende zorglandschap.

Stichting Westerholm is een relatief kleine zorgorganisatie met een grote uitbreidingsopdracht.

Het zorgcentrum in Haren breidt uit met 37 nieuwe appartementen, gekoppeld aan het bestaande gebouw. In het woongebouw kan 24/7 zorg op afspraak of afroep geleverd worden. BCN Groep verzorgde het voortraject, vormde het bouwteam dat mede dankzij modelstudies straks gegrond kan starten met realisatie van de bouw.

De rol van BCN Groep

De opdrachtgever gaf BCN Groep het persoonlijk vertrouwen om het hele traject te begeleiden. We schreven het PVE, het ruimteboek, het projectplan en de projectuitgangspunten. We zijn nu voorzitter van het ontwerpteam en de projectgroep en doen straks bouwbegeleiding en het toezicht op de uitvoering. Namens de opdrachtgever voeren we het contact met de gemeente en sturen we het ontwerptraject aan. Wat in de bouwteamoverleggen met alle adviseurs naar voren komt, leggen we in de gebruikersoverleggen weer voor. Zo zijn we de spin in het web waar het gaat om geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Ervaring en kwaliteit

Bij het project Westerholm maken we dankbaar gebruik van de kennis op gebied van zorg die we hebben opgedaan bij project Parkhoven in Leeuwarden. Op alle fronten is er bij Parkhoven kwaliteit geleverd en dat konden we laten zien in de presentatie voor onze plannen met Westerholm. Een voorbeeld: de badkamer die we voor Parkhoven zorgvuldig hebben ontwikkeld, nemen we nu mee naar Westerholm. We wisten met Parkhoven bovendien binnen budget een gebouw neer te zetten waar alle partijen zeer tevreden mee zijn. Vorig jaar won het de Vredeman de Vries publieksprijs. VNL Architecten tekende voor het prijswinnende ontwerp en met hen werken we ook nu samen.

Zorgvraag vertalen naar plattegrond

In het te realiseren drielaags woongebouw kan straks 24/7 zorg geleverd worden, op afspraak of afroep. De nadruk ligt op wonen, zonder dat het gebouw de uitstraling van een verzorgingstehuis heeft. Het idee daarachter is dat zorg naar de bewoners toe komt, zodat ze er niet meer voor hoeven te verhuizen. Er komen appartementen in twee verschillende afmetingen. Met het personeel hebben we sessies over praktische en logistieke zaken. Vertalen we de zorgvraag bijvoorbeeld goed naar de plattegronden? We denken na over waar we gezamenlijke huiskamers creëren en waar niet. In overleg met de gemeente is er een stedenbouwkundig plan gemaakt. Voor de nadere invulling is er een klankbordgroep met de omwonenden opgericht om in gezamenlijkheid na te denken over de inrichting van het buitengebied.

Duurzaamheid anno 2020

In het PVE hebben we extra aandacht besteed aan legionellabeheersing. In een zorggebouw is dat cruciaal, en toch gaat dat vaak mis. Een ander belangrijk element is duurzaamheid. Het gebouw is gasloos en zo ontworpen dat het aan de BENG-norm voldoet.