BCN Groep helpt gemeente Assen op weg naar verduurzaming

Met onze integrale aanpak helpen we gemeente Assen verder op weg op hun route naar verduurzaming.

Gemeente Assen heeft de ambitie om als gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal te zijn. Het verduurzamen van het eigen vastgoed is onderdeel van deze ambitie. Voor drie verschillende objecten heeft de gemeente roadmaps uitgewerkt: Sporthal Marsdijk, Sporthal Peelo en Het Markehuus. BCN Groep begeleidt Gemeente Assen bij het vervolg van deze drie pilotprojecten. Vanuit onze integrale benadering hebben we bepaald of de vastgestelde route in de roadmap de juiste is. Daarbij hebben we gezocht naar een koppeling met het meerjarenonderhoudsplan, functionaliteit, integrale toegankelijkheid en de aanwezigheid van asbest. Voor Sporthal Marsdijk en Het Markehuus loopt inmiddels een aanbesteding voor de selectie van de bouwteampartners.

Clusteren en koppelen

Vanaf 2030 mag alleen nog bij uitzondering maximaal 20% van het energiegebruik met duurzame energie uit bij voorkeur lokale bronnen gecompenseerd worden. Wij zoeken de uitdaging voor verduurzaming van een object in een integrale benadering: we clusteren de diverse disciplines en bepalen een natuurlijk moment waarop geïnvesteerd kan worden in renovatie. Dat moment kiezen we om in te zetten op verduurzaming. Als we daar synergie in vinden, dan kunnen we de verduurzamingsinvestering beperken en vergroten we de haalbaarheid van de ambitie en de toekomstwaarde van het vastgoed. Naast het zoeken naar een koppeling met een natuurlijk moment om de gebouwen aan te passen, hebben we de roadmaps ook op haalbaarheid gescreend. Voor Sporthal Peelo is het plan installatietechnisch te ambitieus gebleken, voor dat object zoeken we een nieuwe aanvliegroute. Voor de twee andere projecten was het mogelijk om grotendeels vast te houden aan de plannen in de roadmap.

Integrale benadering

De integrale benadering die we voor Gemeente Assen toepassen, past bij onze visie om bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving respectvol om te gaan met mens en milieu. De milieueffecten, de financiële voordelen, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er in wonen, werken en verblijven: ze zijn allemaal belangrijk. En we kijken niet alleen naar de bouw, maar naar de totale levenscyclus en zelfs de circulaire restwaarde van het gebouw. Zo creëren we een duurzame en toekomstbestendige omgeving.