IKC Marum

We zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor het nieuwe IKC in Marum. Dit wordt de thuisbasis voor twee basisscholen, de kinderopvang, de muziekschool en het consultatiebureau.

Vanwege de verrassend goede ervaringen met het bouwproces van het kindcentrum in Leek is ook hier gekozen voor Design & Build.

Uitmuntend
De gemeente Westerkwartier was zeer goed te spreken over ons plan van aanpak, we kregen - na een gunning op kwaliteitswaarde - bijzonder positieve feedback. “Geeft blijk van een uitmuntend en gemanaged proces. Wil samen werken en samen wonen integraal samen laten werken. De inschrijver is een verbinder en omgevingssensitief en wil ruimte geven aan de mensen die het gebouw moeten gebruiken.” De score ‘uitmuntend’ steken we met gepaste trots in onze zak!

Design & Build
We hebben ingezet op een Design & Build proces, zoals we dat ook hebben gedaan bij de brede school in Leek. Dat was voor hetzelfde schoolbestuur, dat zéér tevreden is over het verloop van dat project. En bovendien verrast over de mooie uitkomsten die het heeft opgeleverd. Toch willen we proberen om het in Marum nét weer iets beter te doen. Want de lessen die we - nog steeds - leren bij elk D&B-project brengen we altijd in bij het volgende project.

Het mooie van de Design & Build methodiek is dat de gebruikers van het nieuwe gebouw zeer weinig worden belast. Alleen bij het maken van keuzes die voor hen essentieel zijn, doen we een beroep op ze. Voor het overige kunnen zij zich tijdens het hele bouwtraject focussen op hun corebusiness.

Vanuit expertise
De gemeente organiseert de niet-openbare Europese selectie van het consortium dat de uitvoering op moet gaan pakken. Als adviseur en kritisch toehoorder zorgen wij dat er ook vanuit expertise inhoud wordt gegeven aan de uitvraag. Namens de gemeente treedt hetzelfde team aan als bij de bouw van de brede school in Leek. Dat heeft een groot voordeel: we kennen elkaar goed en voegen ons - heel prettig - in een natuurlijke taakverdeling.

Vanuit BCN nemen we dit najaar het schrijven van de vraagspecificatie voor onze rekening. Daarin onder meer het functionele en technische programma van eisen en de werkwijze volgens Design & Build. Voor het ruimteboek dat we hieraan toevoegen, organiseren we een aantal workshops voor de gebruikers. Op deze manier geven we hen handvatten bij de keuzes die zij gaande het traject zullen moeten maken. Ook tijdens de uitvoering en in de nazorg blijft BCN nauw betrokken bij de nieuwbouw.