GOED Hoorn

Onderzoek naar herontwikkeling kantoorpand

Transformatie

Bestaand vastgoed een nieuw leven geven? Dat kan! Transformatie of herbestemming biedt een duurzame oplossing.

Zorg

Snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorg? Flexibeler vastgoed, lagere en stabielere lasten?