header aanbod

Wat wij doen

U kunt bij ons terecht voor advies en management, voor elke fase van het bouwproces.

Wij zijn een integrale huisvester: we kunnen uw bouwproces van a tot z begeleiden. Maar u kunt ons ook voor één of meer fasen inschakelen. En of uw bouw- of huisvestingsproject nu groot of klein is, eenvoudig of zeer complex, u kunt ermee bij ons terecht. 

Onder Onze werkwijze leest u hoe wij werken.


Concept- en planontwikkeling

De wereld is veranderd. En ook al lijkt het erop dat er door bezuinigingen niets meer kan, voor haalbare plannen is nog steeds geld. Wij helpen u bij het initiëren van plannen en ontwikkelen van concepten. Door onze expertise vinden wij, samen met u en onze ketenpartners, vernieuwende en duurzame oplossingen met een goede balans tussen de eenmalige investering en de exploitatie. Daarnaast initiëren wij zelf ook plannen en concepten. 


Advies

Het vinden van de juiste huisvesting begint bij het stellen van de juiste vraag. Wat verwacht u van het gebouw? Hoe groot moet het zijn, hoe duurzaam? Hoe gaat u erin werken en wat is uw budget? Wat zijn de wensen van de gebruikers? Hoe wilt u het gebouw beheren en exploiteren? Wij zorgen ervoor dat u uw vraag helder krijgt, verzamelen de bijbehorende informatie en vertalen dat in een advies. Als u uw inhoudelijke visie wilt vertalen naar een visie op vastgoed, helpen wij u graag met het formuleren van een strategisch vastgoedplan.


Projectmanagement

Aanbestedingen doen, de begroting opstellen en het budget bewaken, de planning, komen tot een sluitende exploitatie. Bij bouwprojecten komt er veel op u af. Dat vereist veel aandacht en veel expertise. Onze projectmanagers organiseren uw bouwproces tot in de puntjes. Daarin hebben samenwerken en risicobeheersing de hoogste prioriteit. We rekenen aan uw project, organiseren uw EU-aanbesteding, analyseren subsidiemogelijkheden en brengen onze expertise op het gebied van duurzaamheid en exploitatie in.


Bouwmanagement 

U wilt dat de bouw binnen budget en binnen planning verloopt. En u verwacht de afgesproken kwaliteit. Onze ervaren bouwmanagers zorgen daarvoor. Zij vertegenwoordigen u als onafhankelijke op de bouw, voeren directie, houden toezicht en bewaken scherp de kwaliteit. Zij staan daar voor u. Zo nemen wij u de zorgen uit handen en heeft u één aanspreekpunt op de bouw, waar u 100% op kunt vertrouwen.


Beheer en onderhoud

Wat mooi is, moet mooi blijven. Voor diverse opdrachtgevers begeleiden wij ieder jaar de uitvoering van onderhoud en verzorgen wij de klachtenafhandeling. Wij kunnen er ook voor zorgen dat u geld bespaart door planmatig onderhoud. En u helpen uw exploitatie te verbeteren. We denken met u mee als u wilt herbestemmen. En we hebben verstand van monumenten.