Ontwikkeling Tzummarum

Realisatie wonen, zorg en onderwijs

Brede school De Kiem Bovensmilde

Uitbreiding en nieuwbouw brede school 

MFA Het Hunzehuys

Een ontmoetingsplek voor jong en oud in Borger

Zorgcomplex Berchhiem

Transformatie naar multifunctioneel zorgcentrum

Erasmus Leeuwarden

Modern, multifunctioneel woonzorgcentrum

Beheer & onderhoud OPOS

Beheer, onderhoud en huisvestingsadvies basisscholen

Brede school Gorredijk

Nieuwe school in nieuwbouwwijk Loevestein

MFC Donkerbroek

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie gemeenschapscentrum

Rabobank Groningen

Verbouw en herinrichting bestaand adviescentrum

Nieuwbouw stations Enexis

Realisatie nieuwe distributie- en hoogspanningsstations

MFA Rutten

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie MFA / kindcentrum

Woonzorg Heeten

Nieuwbouw woonzorgboerderij voor Zorggroep Raalte.

Brede school Hoogersmilde

Nieuwbouw voor multifunctionaliteit en leefbaarheid

Rabobank Velsen

Transformatie van kantoorpand naar duurzaam, modern adviescentrum

Winkelcentrum Burchtstaete

Nieuwbouw winkelcentrum met parkeerdek in Elst

Bertilla Drachten

Ver- en nieuwbouw zorgcomplex ZuidOostZorg