Brandveiligheid Justitiële Inrichtingen

Aanpassing PI Leeuwarden, PI Hoogeveen, PI Veenhuizen en JJI De Waterpoort

Gemeentehuis Grou

Nieuwe huisvesting gemeente Boarnsterhim

Gemeentehuis Bergum

Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gemeentehuis Tytsjerksteradiel