Dorpshuizen Opsterland

In samenwerking met de Gemeente Opsterland hebben wij gisteravond een bijeenkomst georganiseerd voor alle dorpshuizen in de gemeente Opsterland.

Gemeentehuis Grou

Nieuwe huisvesting gemeente Boarnsterhim

Gemeentehuis Bergum

Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gemeentehuis Tytsjerksteradiel