Gezondheidsplein Haren

Tegenover het NS-station in Haren wordt het voormalige kantoorpand van Grontmij getransformeerd naar een duurzaam en modern gezondheidscentrum,

volgens een visie die positieve gezondheid als uitgangspunt heeft. De gebruikers van Gezondheidsplein Haren zijn de katalysators van het project op gebruikersniveau. BCN Groep ontzorgt op gebied van vastgoed, financiering en bouwproces. Met het nieuwe gezondheidscentrum krijgt het voorzieningenniveau in Haren een positieve impuls.

Het was apotheker Ebian Brill die in het veranderende zorglandschap al een tijdje op zoek was naar huisvesting. Aan BCN Groep de vraag om dit traject te begeleiden. De nieuwe locatie moest een plek zijn waar de cliënt terecht kan met al zijn zorgvragen, dus bij meerdere zorgaanbieders. Waar de eigen identiteit van die zorgaanbieders overeind blijft, maar waar de drempel tot verbinding en samenwerking laag is. Zowel organisatorisch als financieel zorgt gezamenlijke huisvesting ervoor dat krachten gebundeld kunnen worden in een duurzaam gebouw, dat past bij de zorg van nu. Die locatie is gevonden in het voormalige kantoorpand van Grontmij dat in 2018 is aangekocht.

 Innovatieve financiering

Met haar kennis op het gebied van vastgoed en verduurzaming heeft BCN Groep een haalbaar plan met integrale visie gerealiseerd. Daarmee zijn zorgverleners in Haren letterlijk met elkaar verbonden. Samen met Rabobank Stad en Midden Groningen heeft BCN Groep een innovatieve manier van financiering van dit project gevonden. Naast een reguliere financiering is het Fonds Nieuwe Doen als co-financier aangehaakt. Deze innovatieve financiële constructie biedt alle partijen zekerheid voor de toekomst. En ook het dorp is hiermee langdurig zeker van zorg op deze locatie.

Ambities

Bij een verbouwing van een bestaande locatie zijn de kaders veel duidelijker dan bij nieuwbouw. Je kent de mogelijkheden van het pand, je weet welke ruimte je hebt en hoeveel meters er ter beschikking zijn. Daarnaast is het wat betreft het aanvragen van vergunningen een stuk eenvoudiger. De keuze voor de verbouw van een bestaand pand zorgde ervoor dat we de lat veel hoger konden leggen dan wettelijk noodzakelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van energie. Wettelijk gezien zou je bij verbouw naar label C gaan. Wij hebben ervoor gekozen om hoger in te zetten, en voor gasloos label A te gaan.

Van verloskunde tot geriatrie

Een locatie als deze, waar het Gezondheidsplein nu wordt gerealiseerd, is maar zelden voorhanden. Het is een perfecte plek om onze visie op het gebied van het bouwen voor de gezondheidszorg uit te rollen. We gaan een integraal gezondheidscentrum verwezenlijken waarin je alle disciplines op het gebied van zorg en gezondheid kunt vinden. Van verloskunde tot geriatrie en alles wat daartussen zit. Het gebouw krijgt ruimtes voor elke discipline, waarbij de wachtruimtes in de royale centrale hal op iedere verdieping zorgen voor eenheid en verbinding.

Snelheid in het proces

We houden de snelheid in het proces. In plaats van te wachten op voldoende gebruikers, hebben we gezorgd dat het centrum er komt en vertrouwen we erop dat het zich straks vult. Dat is een risico, maar ook iets om trots op te zijn. Om snel te kunnen acteren, is het ook belangrijk om draagkracht in de buurt te hebben. We hebben dat op zeer persoonlijke wijze aangepakt door eenvoudigweg bij de buren aan te bellen en de plannen toe te lichten. Daar is zeer positief op gereageerd. De wensen die tijdens deze gesprekken naar voren kwamen, konden we zonder probleem inwilligen, zodat iedereen zich achter het plan kon scharen.

Vereniging van gebruikers

In de huurovereenkomst beschrijven we hoe je als gebruiker met elkaar omgaat, wat de verhouding tussen gebruiker en eigenaar is, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Iedere gebruiker tekent die overeenkomst. Samen vormen ze de gebruikersvereniging en met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de vindbaarheid van en bewegwijzering in het gebouw. We borgen er bovendien mee dat de belangen van alle huurders behartigd worden.

Ontzorgen

BCN ontzorgt de eigenaar en de gebruikers in dit project. We leggen een grid waarop iedereen kan functioneren. We zetten eerder opgedane kennis en expertise in (o.a. om ervoor te zorgen dat alles straks klopt. Ontzorgen betekent voor ons niet dat wij allesbepalend zijn, we zoeken continu de balans tussen wensen en mogelijkheden.

Virtual reality

Een leuk detail is dat we gebruikers mee kunnen laten kijken via virtual reality. Zo kunnen ze in de ruimte rondkijken waarin ze straks aan het werk gaan. Dat geeft een goed beeld en schept bovendien vertrouwen in het proces. Het Gezondheidsplein Haren kan naar verwachting in de tweede helft van 2020 in gebruik worden genomen.

Het Gezondheidscentrum biedt onderdak aan een huisartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie, een prikdienst, een aantal thuiszorgorganisaties en een podotherapeut. De flexibele ruimte wordt onder meer gebruikt door praktijken voor diëtiek, verloskunde, ergotherapie, logopedie en geriatrie. Het aanbod aan disciplines kan nog worden uitgebreid, er is nog ruimte beschikbaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Aeijolt Keuning van BCN Groep via tel. 0512 - 54 21 11 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..