MFC It Werflan

Nieuwbouw cradle-to-cradle MFC

In Rottevalle verzorgde BCN Groep het projectmanagement bij de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum It Werflân.

Een bijzonder project, dat cradle-to-cradle én met participatie vanuit het dorp is gebouwd. Het nieuwe MFC is dan ook een plek voor alle inwoners van het dorp, van jong tot oud. Naast een dorpshuisfunctie met jeugdsoos biedt het gebouw onderdak aan de Samenwerkingsschool It Werflân. Verder zijn er een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal in gevestigd. We vlogen dit project aan als onderdeel van het team zelf.

Participatie vanuit het dorp

Speciaal voor de bouw van het MFC is een stuurgroep opgericht. Deze bestond uit participanten vanuit het dorp, met daarnaast leden vanuit de gemeente Smallingerland, scholen en kinderopvang. De stuurgroep stelde een visie op die is gebaseerd op de cradle-to-cradle-filosofie. Deze visie is ver doorgevoerd: van de inkoop van materialen tot en met het lespakket van de inmiddels gefuseerde school. De dorpelingen hadden zelf het idee opgevat om het MFC cradle-to-cradle te bouwen. Als projectmanager ondersteunden we hen bij de inzet van tijd en middelen. We zagen erop toe dat budgetoverschrijdingen en vertraging in de bouw werden voorkomen.

Procesmanager Aeijolt Keuning: “De positieve flow die je met z’n allen hebt: de bereidheid om te gaan voor een gezamenlijke visie, om het individuele belang ondergeschikt te stellen aan het gezamenlijk belang. Dat alles maakt het ook voor BCN tot een leerzaam project.”

Subsidies dankzij inzet

De budgettaire risico’s zaten met name in de terreinaanleg. De gebruikers wilden uit kostenoverwegingen het straatwerk zelf doen. Voor stenen en hekwerk was een bedrag beschikbaar uit de exploitatiebegroting. Toen in de plannen aanvullend ook speeltoestellen werden opgenomen, pakte het bedrag fors hoger uit. De gebruikers hebben dankzij veel inzet subsidies weten binnen te halen om deze extra kosten te dekken. Ze konden daarbij rekenen op ondersteuning vanuit BCN.

Bouwdirectie

Het ontwerp van dit MFC is niet alledaags. De dakvormen en de schuine lijnen die door het gebouw heen lopen, evenals de staalconstructie met houtskeletbouw gaven kans op bouwfysische risico’s. Ook de plaats van installaties en leidingwerk was aanleiding voor het nodige denk- en rekenwerk in de planvoorbereiding. Samen met de aannemer hebben we er veel aandacht aan besteed om deze risico’s vooraf in beeld te krijgen en oplossingen hiervoor ter bedenken. Zo hebben we, om vertraging te voorkomen, de tekeningen per gevel definitief gemaakt. De leverancier kon vervolgens de gevels gefaseerd leveren.

Realtime inzicht

Voor dit project maakte BCN Groep voor het eerst gebruik van Snagstream: de digitale vastlegging van de toezichtrapportage. Daarmee konden we snel en eenvoudig inspecteren en terugkoppelen met aannemer en onderaannemers. Het zorgde voor realtime inzicht in de rapportages voor alle betrokkenen. Snel, handig en overzichtelijk!

Reactie van Wim Hokken, gemeente Smallingerland:

“Zowel opdrachtgever als BCN Groep zijn gewend om in strakke regie met heldere verantwoordelijkheden een bouwproces tot een goed einde te brengen. Verantwoordelijkheid bij de gebruikers leggen, maar wel verantwoordelijk blijven voor een goed resultaat is een andere tak van sport. Daarvoor moet je kunnen luisteren, maar ook kunnen loslaten en toch waar nodig bij durven sturen. In goede samenwerking hebben de gemeente Smallingerland en BCN het dorp een fantastisch multifunctioneel centrum laten realiseren.”

  • Rottevalle1
  • Rottevalle2
  • Rottevalle3
  • Rottevalle4
  • Rottevalle5
  • Rottevalle6
  • Rottevalle7
  • Rottevalle8

 

Facts en figures

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland/ Stichtingskosten:  ... / BVO 1235 / Oplevering: 2016

Wij waren betrokken bij: planvoorbereiding, projectmanagement en budgetbewaking.

 

Publicaties over het project:

Contract bouw MFC Rottevalle ondertekend

http://bcn-groep.nl/index.php/nieuws/179-contract-bouw-mfc-ondertekend

Inzending gebouw van het jaar

https://www.gebouwvanhetjaar.nl/entry/mfc-it-werflan-rottevalle-friesland/

YouTube video van Jorritsma Bouw over het eindresultaat

https://www.youtube.com/watch?v=uReJm4AA8_Q

 Een nieuw MFC voor Rottevalle: waar een klein dorp groot in kan zijn

https://www.jorritsmabouw.nl/wp-content/uploads/2016/11/Noorden-81-MFC-Rottevalle.pdf

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

https://www.dorpshuizen.nl/rottevalle-opent-duurzaam-mfc-it-werflan/

https://www.doarpswurk.frl/nieuws/rottevalle-opent-duurzaam-mfc-it-werflan/

MFC It Werflân in Rottevalle officieel geopend

https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/54633/MFC_It_Werflân_in_Rottevalle_officieel_geopend.html

Multifunctioneel centrum It Werflân in Rottevalle geopend

https://www.lc.nl/friesland/Multifunctioneel-centrum-It-Werflân-in-Rottevalle-geopend-22008534.html

It Werflân is toepasselijke naam voor MFC Rottevalle

https://www.actiefonline.nl/nieuws/nieuws/19598/it-werflan-is-toepasselijke-naam-voor-mfc-rottevalle

Rottevalle kan volgende week in het nieuwe dorpshuis

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/683611-rottevalle-kan-volgende-week-het-nieuwe-dorpshuis

 Wilt u meer weten over dit project?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Aeijolt Keuning, directeur van BCN Groep. U bereikt hem via infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0512 - 54 21 11.