Scholen

Er zijn mooie stappen gezet in het Scholenprogramma voor het Groninger aardbevingsgebied. BCN Groep maakt deel uit van de regiegroep en projectgroepen.

BCN Groep is volop actief in het uitgebreide aardbevingsdossier voor onderwijs in Noordoost Groningen. Namens de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Stichting OPOS zijn we betrokken bij het scholenprogramma voor het aardbevingsgebied. Als vertegenwoordiger van de schoolbesturen nemen wij in diverse gemeenten deel in de regiegroep en in projectgroepen. Met onze kennis van procesmanagement in onderwijs kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van nieuwe en veilige kindcentra. Een belangrijke doelstelling hierbij is de ontwikkeling van toekomstbestendige en duurzame gebouwen.

Scholenprogramma
In het kader van het scholenprogramma worden veel schoolgebouwen bouwkundig versterkt en verliezen sommige schoolgebouwen hun onderwijsfunctie. Er komen 29 nieuwe schoolgebouwen. Voor Stichting Openbaar Onderwijs Marenland zijn inmiddels de eerste kindcentra in Middelstum, Loppersum en Woldendorp klaar en in gebruik genomen. In Westeremden is een van de drie netwerkscholen bouwkundig versterkt. Voor een school uit datzelfde netwerk in ’t Zandt zijn een ontwerpende en uitvoerende partij geselecteerd. We zijn inmiddels aan het ontwerpen en verwachten voor de zomervakantie van 2020 klaar te zijn en het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. In Zeerijp is het bouwkundig versterken net gestart. Leerlingen maken sinds de zomervakantie gebruik van tijdelijke huisvesting. Oplevering daar wordt verwacht in de voorjaarsvakantie. De school in Bedum, waarbij BCN Groep deel uitmaakte van de regiegroep, is rond de kerstdagen klaar. Van de scholen van OPOS is kindcentrum Slochterveldweg bijna gereed, en zijn kindcentra Kolham en Siddeburen in de ontwerpfase. De gezamenlijke ambitie is om alle scholen in 2021 gereed te hebben.

Scholenprogramma per gemeente: 

Gemeente Loppersum Gemeente Appingedam

Loppersum: Kindcentrum

Middestum: Kindcentrum

Westeremden: ODBS Abt Emo

Zeerijp: OBS Wilgenstee

't Zandt: OBS De Zandplaat

 

Appingedam: IKC Olingertil

Appingedam: IKC OPwierde

Appingedam: Tijdelijke huisvesting IKC

Appingedam: Olingertil en IKC OPwierde i.c.m. Nieuwbouw RENN4

Gemeente Midden-Groningen  Gemeente Delfzijl 
Slochteren: KC Slochterveldweg, OBS De Kinderboom, CBS De Wegwijzer, OBS Ruitenvelder

Wagenborgen: Kindcentrum

Spijk: Kindcentrum

West: Kindcentrum

Siddeburen: KC Siddeburen, OBS De Springplank, CBS De Zonnewijzer

Kolham: KC Kolham, OBS Oetkomst

Harkstede: De Borgstee

Schildwolde: OBS De Meent

 Woldendorp: Kindcentrum Qworzo

Tuikwerd Noord: Kindcentrum

Holwierde: OBS Hiliglo

Delfzijl: KC Noord

  Gemeente Het Hogeland
   Bedum: Togtmaarschool