De Pionier en De Vlinderboom

Nieuwbouw scholen De Pionier en NT2-school De Vlinderboom volgens Design & Build

In Drachten is voor twee scholen gelijktijdig nieuwe huisvesting gerealiseerd.

Het gaat om wijkschool De Pionier en de NT2-school De Vlinderboom. Beide scholen bieden plaats aan elk 80 tot 90 leerlingen. BCN adviseerde in opdracht van de gemeente Smallingerland over het programma van eisen. Namens de gemeente begeleidden we het Design & Build ontwerp- en realisatieproces en het contractmanagement van dit UAV-GC-project. Opvallend: in een relatief laat stadium is besloten om in plaats van een tijdelijke vergunning een permanente vergunning aan te vragen.

Twee scholen

In het oude pand bood basisschool De Barte (voorganger van De Pionier) onderdak aan de NT2-school. De nieuwbouw voor beide scholen, inclusief buitenterreinen, viel binnen één project. BCN heeft in het voortraject een adviserende en begeleidende rol gehad. We stelden in overleg met de directies van beide scholen en gemeente een programma van eisen op en gaven kaders aan voor het beeldkwaliteitsplan.

Van tijdelijk naar permanent

In het voortraject was sprake van een semipermanente huisvesting voor beide scholen. In een relatief laat stadium is besloten om in plaats van een tijdelijke vergunning een permanente vergunning aan te vragen. Hiervoor was een andere funderingstechniek nodig: er zijn stalen buispalen geheid die zijn voorzien van kopplaten. Daarop zijn de units aan elkaar gekoppeld.

Een schijngevel van verticale houten latten zorgt voor een eenheid en tegelijkertijd variatie in het gevelbeeld. Ook binnen is het afwerkingsniveau opgetild naar de uitstraling van een permanent gebouw. De school voldoet in deze vorm aan de eisen van Frisse Scholen klasse B.

Sturen op proces- en projectniveau

Beide scholen zijn toekomstbestendig en flexibel gebouwd om te kunnen voldoen aan het veranderende onderwijslandschap. Een van de eisen was de modulaire gebouwen een uitstraling te geven van permanente huisvesting, passend in de omgeving. Verder zijn eisen geformuleerd als herkenbaarheid, functionaliteit en een uitnodigende sfeer. Het zorgvuldig opgestelde PvE hebben we vervolgens als Design & Build met taakstellend budget in de markt gezet via een meervoudige onderhandse aanbesteding onder drie partijen. Het consortium met de beste prijs/kwaliteitsverhouding werd verantwoordelijk voor het uitwerken van het structuurontwerp, de vergunningsaanvraag en de realisatie van de nieuwbouw. Wij toetsten en controleerden hierop. Tijdens het gehele traject stuurden wij op zowel proces- als projectniveau.

Eigen visie

De scholen hebben ieder hun eigen visie kunnen neerzetten in de gebouwen. Voor De Pionier is gekozen voor een open indeling, met een leerplein en veel open deuren om de samenwerking - ook tussen de groepen - te bevorderen. Directeur Anita Beving: “Wij wilden veel licht, en in de gezamenlijke ruimte samen dingen kunnen doen.” De Vlinderboom is een school voor de kinderen die op het AZC wonen en onzeker zijn over hun toekomst. Hier houden ze de deuren van de klaslokalen vaker dicht om zo rust te creëren. Directeur Eva Visser: “Wij willen dat kinderen zich geborgen kunnen voelen, en dat zij overzicht hebben.” De willekeurige voorbijganger ziet meteen dat de tegenover elkaar liggende schoolgebouwen bij elkaar horen. Beide scholen zijn dan ook onderdeel van OPO Furore.

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland / Stichtingskosten:  ... / BVO: … / Oplevering: 2018

 Wij waren betrokken bij: huisvestingsadvies / planvoorbereiding / prijs- en contractvorming / ontwerp / uitvoering

 

Het voortraject:

http://bcn-groep.nl/index.php/11-algemene-content/247-scholensmallingerland1-060518

 Interview met twee directeuren:

http://bcn-groep.nl/index.php/nieuws/261-furore2dir-28012019

 Scholen in wijk De Venen gooien hun deuren open:

https://drachtstercourant.nl/artikel/604886/scholen-in-wijk-de-venen-gooien-hun-deuren-open.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F