OPO Furore

'Als onderwijsorganisatie Furore vinden we het van groot belang dat de kwaliteit op alle terreinen die daarmee te maken hebben gegarandeerd zijn. Niet zo gek dus dat BCN een belangrijke partner voor ons is geworden. In de afgelopen jaren hebben ze dat op het gebied van huisvesting meer dan eens bewezen.'

Jaap Balkema,
Algemeen directeur
Openbaar Primair Onderwijs Furore