Stichting BoBoB

'BCN is een prettige, betrouwbare en enthousiaste meedenker waardoor onderhoud en verbouwingen aan gebouwen meer oplevert dan dat het kost! Met hun expertise, enthousiasme en vermogen om mee te denken met de klant levert BCN winst op voor het onderwijs. Prettig in de omgang, meedenken met de opdrachtgever, aandacht voor het proces en focus op resultaat: BCN is dé ideale partner voor verbouwingen en onderhoud van schoolgebouwen.'

Ruurd Bijlsma,
Algemeen directeur
Stichting openbaar basisonderwijs Boarnsterhim