CSG Liudger Drachten

Nieuwbouw locatie Splitting / De Raai voor Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Drachten.

MFA Hijken

Verbouw en uitbreiding dorpshuis naar MFA

MFA Rutten

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie MFA / kindcentrum

MFA Waskemeer

Nieuwbouw CSG Liudger, sportzaal en renovatie dorpshuis.

MFC Donkerbroek

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie gemeenschapscentrum

Onderwijs

Geef ruimte aan onderwijs! Bouwen voor de toekomst, passend bij de veranderende wereld van onderwijs.