CSG Liudger Drachten

Nieuwbouw locatie Splitting / De Raai voor Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Drachten.

MFA Hijken

Verbouw en uitbreiding dorpshuis naar MFA

MFA Rutten

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie MFA / kindcentrum