Zorg

Snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorg? Flexibeler vastgoed, lagere en stabielere lasten?

Transformatie

Bestaand vastgoed een nieuw leven geven? Dat kan! Transformatie of herbestemming biedt een duurzame oplossing.

Onderwijs

Geef ruimte aan onderwijs! Bouwen voor de toekomst, passend bij de veranderende wereld van onderwijs. 

Duurzaamheid

Voetstappen die we nalaten moeten duurzaam zijn. Ook in huisvesting kunnen wij daar aan bijdragen. En dat levert meer op dan u denkt!

MVO

BCN hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).