Van Geldautomaat naar Geldmaat

Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld,

de vrolijke gele Geldmaten die de oude geldautomaten van de ING, ABN AMRO en Rabobank vervangen.

Op het oog misschien een eenvoudig klus, maar zowel bouwkundig, logistiek als qua veiligheid komt er nogal wat bij kijken. BCN Groep is als vaste partner van een van de banken betrokken bij de operatie ‘Cash 2020’. Onze collega Silvan Blokzijl is de projectmanager die dit bijzondere project in de regio ‘boven de A1’ in goede banen leidt. Bij BCN zijn we er trots op dat we van onze opdrachtgever het vertrouwen hebben gekregen om hiervoor een projectmanager af te vaardigen.

Geldmaat

Door het hele land worden betaalautomaten vervangen door de Geldmaat. Het doel is een gelijkmatiger verdeling te bereiken, zodat iedereen gemakkelijk geld kan blijven opnemen of storten. Geldmaat is ontstaan uit een samenwerking van ABN AMRO, Rabobank en ING. Deze ‘cashdienstverlener’ is opgezet om contant geld bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en veilig te laten blijven. Binnen een straal van 5 kilometer moet iedere Nederlander geld kunnen opnemen bij een Geldmaat. Dat betekent dat op sommige plekken geldautomaten verdwijnen, terwijl er misschien op andere plekken juist nieuwe Geldmaten geplaatst worden. Geldmaten kunnen ‘normale’ automaten zijn, maar ook de zogeheten sealbag-automaten waar ondernemers hun dag- of weekomzet in kunnen storten. In totaal zullen er in Nederland duizenden automaten worden omgebouwd (gemigreerd) naar de zeer herkenbare Geldmaat. De keuze voor sluiting dan wel migratie van de automaten wordt door Geldmaat in samenwerking met bovengenoemde banken gemaakt, evenals de planning.

 Cash 2020

In Nederland zijn er bij elkaar ruim 10 projectmanagers verbonden aan dit project. Omdat we te maken hebben met een groot aantal verschillende types automaten, is er geregeld overleg met de andere projectmanagers over de meest efficiënte aanpak.

BCN is verantwoordelijk voor het sluiten of migreren van ruim 100 geldautomaten van een van de deelnemende banken. Per week lopen er 5-10 acties. Ons werkgebied strekt zich uit tot het hele gebied boven de A1: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en een deel van Flevoland en Gelderland. Elke week komt er vanuit Geldmaat een nieuwe planning. De BCN-projectmanager beoordeelt per automaat de situatie ter plekke en zet alle taken uit die nodig zijn om een locatie te sluiten of te migreren. Want ook als een automaatlocatie gesloten wordt, zijn er bouwkundige ingrepen nodig om die locatie om te bouwen naar de door de eigenaar van het pand gewenste staat. De projectmanager zorgt voor afstemming tussen alle betrokken partijen: de bank, beveiligingsbedrijven (bijvoorbeeld Brinks), installateurs en aannemer. Tijdens de werkzaamheden houdt hij vinger aan de pols en bij de oplevering controleert hij of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Taskforce

Geldautomaten zijn nogal eens het doelwit van plofkraken. Dit brengt een aanzienlijk veiligheidsrisico met zich mee. Uit oogpunt van (bouwkundige) veiligheid is een speciale taskforce opgericht bestaande uit de projectmanager, een constructeur en beveiligingsmensen. Per locatie bekijken we als taskforce welke verstevigingsmaatregelen nodig zijn om een eventuele plofkraak te kunnen doorstaan. Zodat omliggende gebouwen niet ernstig beschadigd raken. Als projectmanager schakelen we vervolgens alle benodigde partijen in die los van elkaar langskomen om de werkzaamheden uit te voeren.

Veiligheid

Voor alle werkzaamheden voor Geldmaat geldt voor de betrokken partijen een geheimhoudingsplicht. Het gaat om slechts enkele zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Werkzaamheden vinden in principe alleen plaats als er geen waarde aanwezig is. Mocht het nodig zijn om aanpassingen te doen als er wél waarde aanwezig is, dan zorgen wij ervoor dat er 24/7 beveiliging aanwezig is. 

Blijvend betrokken

Eind 2021 moeten alle geldautomaten door de gele Geldmaten zijn vervangen. Van de migraties en sluitingen die onder de regie van BCN vallen, is inmiddels ongeveer de helft gerealiseerd. Ook na afloop van het gehele traject blijft BCN Groep betrokken bij Geldmaat. Dan gaat het voornamelijk om ‘Changes’, waarbij we toekomstige aanpassingen of bijvoorbeeld een ontmanteling van een automaat of een waarderuimte begeleiden.