Peter Petersenschool

Het dertig jaar oude gebouw van de Peter Petersenschool in Haren is uit zijn jasje gegroeid.

Met een kleine 300 leerlingen zijn acht lokalen niet meer toereikend. De gemeente Groningen nam daarom permanente uitbreiding mee in de huisvestingsplannen. BCN Groep verzorgt het projectmanagement voor de uitbreiding van de bestaande school, met drie extra lokalen, een speellokaal, een leerplein, een multifunctionele ruimte en extra kantoorruimte. Het gebouw wordt bijna energieneutraal. Buiten ontstaat er veel ruimte voor spel, natuur en ontdekken. Het voorlopig ontwerp is inmiddels klaar.

Een klankbordgroep bestaande uit ouders en collega’s is in de beginfase betrokken geweest bij de planvorming voor de uitbreiding van de school. Het project behelst de uitbreiding van 520 vierkante meter. Hoewel de uitbreiding BENG wordt gerealiseerd, wordt de haalbaarheid onderzocht voor een totaal energieneutrale uitbreiding.

Verbinding bestaande en nieuwbouw

De Peter Petersenschool is een Jenaplanschool, waarin wordt gewerkt met stamgroepen. In iedere stamgroep zijn drie leerjaren samengevoegd. Kinderen maken veel gebruik van de centrale ontmoetingsruimte. De nieuwe uitbreiding krijgt een moderne look, die op subtiele manier aansluit bij het bestaande schoolgebouw. Natuurlijke materialen voeren de boventoon. Een nieuwe doorgang verbindt de uitbreiding met het bestaande schoolgebouw, dat zo’n 30 jaar oud is. Dat gebouw wordt zo praktisch mogelijk verbeterd en verduurzaamd, met in iedere vleugel een groter leerplein. Ieder lokaal krijgt een deur naar het groene speelplein. Het zijn functionele aanpassingen die we combineren met onderhoudsactiviteiten die gepland stonden. Tijdelijke huisvesting voor de leerlingen is gevonden in het tegenoverliggende pand, waarin een andere school is gehuisvest.

Beleeftuin

De bestaande beleef- en ontdektuin bij de school, de Torteltuin genaamd, wordt verplaatst en komt dichter bij de school te liggen. In de Torteltuin kunnen kinderen op een natuurlijke manier spelen en via slingerpaadjes en heuvels het terrein verkennen.

Dit is een dynamische opdracht voor BCN Groep, waarin we konden aansturen op een succesvolle start en tevreden opdrachtgevers. Het is goed te zien dat de waarde van kwalitatieve gebouwen wordt ingezien voor het geven van goed onderwijs.