Kindcentrum De Marke, Roden

Nieuwbouw Kindcentrum De Marke, Roden

Bewoners van de gemeente Noordenveld hebben online de plannen voor Kindcentrum De Marke in Roden bekeken.

In een aantal digitale videobijeenkomsten werden de schetsen getoond en konden zij vragen stellen aan de architect en de gemeente. Er namen veel omwonenden deel aan de bijeenkomst. De reacties op het ontwerp waren positief. TenW Architecten Adviseurs gaat nu verder met het definitief ontwerp. De bijeenkomsten zijn passend in het project waarin burgerparticipatie een belangrijke rol heeft.

In het gebouw in het hart van Roden krijgen zowel OBS De Marke als de kinderopvang van Kidscasa een plek. BCN Groep is gedetacheerd bij gemeente Noordenveld om dit project te begeleiden. Op basis van het huidige financiële kader en gezien de huidige bouwkosten is het uitgangspunt voor KC De Marke nu ENG. Tijdens het ontwerp- en realisatieproces blijft de ambitie echter om het kindcentrum uiteindelijk nul-op-de-meter krijgen. In veel gevallen is dat ook in een later stadium nog prima haalbaar.

Voor dit kindcentrum in Roden is het heel belangrijk dat het gebouw de juiste aansluiting heeft met de omgeving. KC De Marke komt net als de oude basisschool aan de Molenweg. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in het hart van het centrum waar veel verkeersstromen samenkomen. De veiligheid van de kinderen moet gewaarborgd worden, maar ook het comfort van de omwonenden. Ook de verkeersafwikkeling dient vlot en overzichtelijk te verlopen. En het centrum moet toegankelijk blijven voor uitgaans- en winkelpubliek. De beste parkeermogelijkheden en het scheiden van de toegangswegen voor auto’s en fietsen worden momenteel onderzocht. KC De Marke is volgens de planning in de zomer van 2022 klaar.