Ventilatiecheck

Volgens het RIVM gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen. Het advies van het RIVM hierin is:

  • De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit.
  • Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten.
  • Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon.

Er zijn echter twijfels of alle scholen wel kunnen voldoen aan die ventilatievoorschriften. Afgelopen week heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media daarom een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband. Het doel van het LCVS is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en een landelijk beeld te krijgen van de staat van de ventilatie op scholen. De ambitie is groot: uiterlijk 1 oktober weten binnen elke school alle onderwijspersoneel en leerlingen waar de school aan toe is. Klik hier voor de inhoud van het ambitieplan.

De ventilatiecheck van BCN Groep volgt een logische, pragmatische aanpak in een aantal processtappen met een korte doorlooptijd. Wilt u weten of de ventilatie van de ruimten in de schoolgebouwen binnen uw bestuur voldoet aan het niveau van het Bouwbesluit? Neem dan contact op met BCN Groep over wat zij hierin voor u kunnen betekenen. We zorgen voor uitkomsten die uitvoerbaar en uitlegbaar zijn. Uitkomsten die tevens bijdragen aan de ambitie van het LCVS en daarmee de gezondheid van uw leerlingen en personeel.

Brief van minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan de Tweede Kamer:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z14780&did=2020D31791

Een heldere uitleg van de inhoud van het ambitieplan:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/slob-richt-coordinatieteam-ventilatie-op-voor-scholen