Mooie stappen in Scholen- programma voor Groninger aardbevings- gebied

Er zijn mooie stappen gezet in het Scholenprogramma voor het Groninger aardbevingsgebied. BCN Groep maakt deel uit van de regiegroep en projectgroepen.

BCN Groep is volop actief in het uitgebreide aardbevingsdossier voor onderwijs in Noordoost Groningen. Namens de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Stichting OPOS zijn we betrokken bij het scholenprogramma voor het aardbevingsgebied. Als vertegenwoordiger van de schoolbesturen nemen wij in diverse gemeenten deel in de regiegroep en in projectgroepen. Met onze kennis van procesmanagement in onderwijs kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van nieuwe en veilige kindcentra. Een belangrijke doelstelling hierbij is de ontwikkeling van toekomstbestendige en duurzame gebouwen.

Scholenprogramma

In het kader van het scholenprogramma worden veel schoolgebouwen bouwkundig versterkt en verliezen sommige schoolgebouwen hun onderwijsfunctie. Er komen 29 nieuwe schoolgebouwen. Voor Stichting Openbaar Onderwijs Marenland zijn inmiddels de eerste kindcentra in Middelstum, Loppersum en Woldendorp klaar en in gebruik genomen. In Westeremden is een van de drie netwerkscholen bouwkundig versterkt. Voor een school uit datzelfde netwerk in ’t Zandt zijn een ontwerpende en uitvoerende partij geselecteerd. We zijn inmiddels aan het ontwerpen en verwachten voor de zomervakantie van 2020 klaar te zijn en het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. In Zeerijp is het bouwkundig versterken net gestart. Leerlingen maken sinds de zomervakantie gebruik van tijdelijke huisvesting. Oplevering daar wordt verwacht in de voorjaarsvakantie. De school in Bedum, waarbij BCN Groep deel uitmaakte van de regiegroep, is rond de kerstdagen klaar. Van de scholen van OPOS is kindcentrum Slochterveldweg bijna gereed, en zijn kindcentra Kolham en Siddeburen in de ontwerpfase. De gezamenlijke ambitie is om alle scholen in 2021 gereed te hebben.

Scholenprogramma per gemeente:

Gemeente Loppersum

Gemeente Appingedam

Loppersum: Kindcentrum

Middelstum: Kindcentrum

Westeremden: ODBS Abt Emo

Zeerijp: OBS Wilgenstee

’t Zandt: OBS De Zandplaat

 

Appingedam: IKC Olingertil

Appingedam: IKC OPwierde

Appingedam: Tijdelijke huisvesting IKC

Appingedam:Olingertil en IKC OPwierde i.c.m. Nieuwbouw RENN4

 

Gemeente Midden-Groningen

Gemeente Delfzijl

Slochteren: Kindcentrum Slochterveldweg, OBS De Kinderboom, CBS De Wegwijzer, OBS Ruitenvelder

Siddeburen: Kindcentrum Siddeburen, OBS De Springplank, CBS De Zonnewijzer

Kolham: Kindcentrum Kolham, OBS Oetkomst

Harkstede: De Borgstee

Schildwolde: OBS De Meent

 

Wagenborgen: Kindcentrum

Spijk: Kindcentrum

West: Kindcentrum

Woldendorp: Kindcentrum Qworzo

Tuikwerd Noord: Kindcentrum

Holwierde: OBS Hiliglo

Delfzijl: KC Noord

 

 

Gemeente Het Hogeland

 

Bedum: Togtemaarschool

 

 

Organisatie

Om deze omvangrijke operatie in goede banen te leiden, is er een organisatiestructuur ingericht die voor alle gemeenten gelijk is. Elke gemeente heeft een stuurgroep, een regiegroep en projectgroepen. In de stuurgroep zijn onderwijswethouders en schoolbesturen verenigd die de plannen voor nieuwbouw en versterking goed moeten keuren. Daarnaast is er een regiegroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de gemeente. BCN Groep maakt deel uit van deze regiegroep die de projecten voorbereidt, de bouwkundige en financiële kaders aangeeft en verantwoordelijk is voor de planning. Vanuit de regiegroep worden er projectgroepen ingericht. Voor nieuwbouw, bouwkundig versterken of tijdelijke huisvesting worden separate projectgroepen samengesteld. Naast vertegenwoordigers vanuit de school zijn hierin ook de bedrijven betrokken die bijdragen aan het ontwerpproces, zoals de architect, installatieadviseur en constructeur. BCN Groep vervult hier tevens een rol als huisvestingsadviseur namens de schoolbesturen. In die hoedanigheid denken we mee bij het opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen en toetsen we het ontwerp aan het PvE en aan de kaders die de regiegroep heeft gesteld.

Vernieuwend onderwijs

Onze grootste uitdaging ligt in Delfzijl, waar we te maken hebben met krimp, waar het onderwijsconcept voor de regio vernieuwend is en er bovendien naast eigen fusietrajecten veel aandacht uitgaat naar het gezamenlijk gebruik tussen drie schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie.

Het is fantastisch dat heel Noordoost Groningen nieuwe scholen krijgt. En dat de schoolbesturen daarbij ook een stap hebben kunnen maken om hun onderwijsvisie te vertalen naar een duurzaam nieuw gebouw volgens de BENG-norm. Het aardbevingsdossier biedt wat dat betreft ook unieke kansen. In Groningen wordt de duurzaamheidsambitie eerder waargemaakt dan waar ook in Nederland! Als BCN Groep zijn we er enorm trots op dat ons meedenken in die visie vertaald wordt naar toekomstbestendige kindcentra.

Wilt u meer weten over het Scholenprogramma waarin BCN Groep actief is? Dan kunt u contact opnemen met Douwe Veltman, Maarten van Schie of Geert de Wrede van BCN Groep via tel. 0512 - 54 21 11 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..