‘Dit project is een succesverhaal geworden’

De brede school in de wijk Oostindie in Leek biedt vanaf begin 2020 huisvesting aan twee basisscholen, kinderopvang en de gemeentelijke gymzaal.

Bij dit intensieve nieuwbouwtraject nemen we zowel het projectmanagement als de bouwdirectie voor onze rekening. De keus voor Design en Build levert naast meer vierkante meters ook nog een gebouw op dat beter presteert dan BENG. We vroegen gemeente en schoolbestuur hoe ze dit traject tot nu ervaren hebben.

Bij BCN kiezen we steeds vaker voor Design en Build, zeker als het gaat om bouwen voor onderwijs of zorg. Onze uitgebalanceerde D&B-werkmethodiek is gebaseerd op prestaties, niet op oplossingen. Het is een prettige, heldere manier van werken, die ook opdrachtgevers veel voordelen oplevert. Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de brede school in Leek wisten we de opdrachtgever mee te krijgen in de keus voor Design en Build. Feike Paulides namens schoolbestuur Quadraten: ‘Als schoolbestuur hadden we alleen nog maar ervaring met aanbestedingen in traditionele vorm. Wat wij vaak na oplevering zagen is dat partijen makkelijk naar elkaar wezen voor zaken die je de eerste jaren nog tegenkomt. Bij Design en Build heb je dat veel minder, omdat één partij verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. BCN heeft ons daarin overtuigd. De ervaring en het verhaal van Douwe Veltman en Aeijolt Keuning maakten echt indruk.’

Grenzen aangeven

Mede op basis van onze ervaringen die we bij eerdere projecten hebben opgedaan, koos de gemeente Westerkwartier voor BCN om dit project te begeleiden. Klaas Visser van de gemeente: ‘We hebben geselecteerd op prijs en kwaliteit, maar BCN gaf ook een heel duidelijke nuancering in de aanpak. Met schetsen, een ruimteboek en een vlekkenplan gaven ze aan “dit zijn we en zo werken we”. Dat gaf duidelijkheid en structuur en dat heeft de doorslag gegeven.’ Paulides: ‘Ook konden ze duidelijk aangeven waar ze externen wilden inschakelen. Dat vind ik echt een kracht, dat je kunt zeggen “hier ligt onze grens en daar hebben we hulp nodig”.’

Succesverhaal ‘Dit project is een succesverhaal geworden omdat we het met belangrijke spelers op een transparante manier aangepakt hebben’, zegt Visser. ‘Afspraken daarover hebben we in een beginstadium in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Daarin hebben we genoteerd wie welke bijdrage levert in tijd, geld en duurzaamheid.’ ‘Als schoolbestuur zijn we beperkt in waar we in kunnen bijdragen, maar wat betreft duurzaamheid konden we goede inbreng leveren’, vult Paulides aan. ‘Ik vind het een cruciaal onderdeel in het bouwproces dat er voldoende budget is voor de ambities die je hebt met elkaar op het gebied van duurzaamheid. Hoe scherper de eisen hoe hoger de kosten. Met BCN hebben we goede sessies gehad over hoe hoog we die ambities moesten stellen. In de uitvraag hadden we BENG als norm gesteld. Maar het is meer geworden dan dat. Juist door Design en Build hebben we straks een veel beter presterend gebouw dan we zelf hadden bedacht.’

Je laten verrassen

‘Ik vind het ook een voordeel van Design en Build dat je als partijen nadenkt over hoe je het wilt hebben, maar dat je minder met de details bezig hoeft te zijn’, vervolgt Visser. ‘We hebben ons laten verrassen door de inschrijvende partijen. Door die creativiteit bij hen neer te leggen konden we zelf de grote lijnen scherp houden. De keus voor BAM heeft daarin veel opgeleverd. We hebben veel meer vierkante meters gebouw gekregen dan we wilden. Maar ook qua energie, installaties en exploitatie hebben we winst behaald.’