MFA Meeden

Het voorontwerp voor de nieuwe MFA in Meeden is gepresenteerd aan het dorp. BCN verzorgt het projectmanagement.

Het voorontwerp voor de nieuwe MFA in Meeden is dinsdag 24 september 2019 onder grote belangstelling gepresenteerd aan het dorp. Aan de Tussen baide Meulens komt écht iets bijzonders, met de majestueuze rode beuk die als blikvanger behouden blijft. De kappenstructuur die doet denken aan een landelijke schuur bepaalt het beeld. Het ontwerp laat een mooie overgang zien van een zachte landelijke opzet aan de Tussen Baide Meulens naar een stoer, steenachtig volume aan de Hereweg. In opdracht van de gemeente Midden-Groningen verzorgt BCN het projectmanagement van dit project. Het ontwerpteam bestaat uit Architectenbureau Onix NL, technisch adviesbureau Sijperda-Hardy, Sweco en onszelf.

Financiële kaders

De nieuwe MFA gaat onderdak bieden aan de Dorpsschool (ontstaan uit een fusie van cbs Sjaloom en obs De Mieden), de peuterspeelzaal, het dorpshuis en een gymzaal. Om de bouw te kunnen realiseren, heeft de provincie Groningen een subsidie verstrekt. De gemeente heeft een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 2.980.000 euro; alles bij elkaar komen de kosten op 5.480.000 euro.

Binnen het totale vloeroppervlak van 1708 m2 is ruimte voor een sportzaal, een ruimte waar men kan biljarten, knutselen en kaarten, vergaderzalen, een peuterspeelplaats en de Dorpsschool. De bewoners van Meeden zijn actief bij de plannen betrokken. Zo zijn we gezamenlijk gekomen tot een breed gedragen ontwerp voor een MFA die een belangrijke impuls zal geven aan de leefbaarheid van het dorp.

De bouw begint in de zomer van 2020 en wordt naar verwachting afgerond vóór het schooljaar 2021-2022.