Gezondheids- centrum De Es, Roden

Een duurzaam gebouw, passend bij het veranderende zorglandschap. Transparant maar met oog voor privacy. Alle gebruikers houden hun eigen identiteit in een fijn gebouw met een collectieve uitstraling.

In de manier waarop zorgaanbieders hun beroep uitoefenen heeft de laatste jaren een flinke verschuiving plaatsgevonden. De hedendaagse huisarts, bijvoorbeeld, runt een bedrijf, heeft personeel in dienst, zoekt samenwerking met tweedelijns en andere zorgaanbieders. Om in het veranderende zorglandschap op een efficiënte manier zorg te kunnen bieden, is adequate huisvesting nodig.

Mensen verbinden

In Roden (Drenthe) kozen een huisartsenpraktijk en een apotheker ervoor hun krachten te bundelen in één gebouw. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken - zowel organisatorisch als financieel -, delen zij het gebouw met een aantal andere zorgaanbieders (zie het lijstje onderaan dit artikel). BCN Groep ondersteunt de gebruikers bij de totstandkoming en straks bij de exploitatie van dit gebouw. We ontzorgen hen op gebied van vastgoed, maar ook facilitair. De zorgaanbieders kunnen zich daardoor richten op hun corebusiness: de zorg voor hun patiënten en cliënten. Wij doen ons werk vanuit onze kennis en kunde van de zorg, specifiek van deze groep zorgaanbieders.


De zorgaanbieders vormen een vereniging van gebruikers. Regelmatig gaan we met ze om tafel om af te stemmen over alle aspecten tijdens het bouwproces die voor hen belangrijk zijn. Hoe gaan we om met parkeren, wat doen we met de telefonie en de ICT, waar komen de stopcontacten en voor welke bewegwijzering in het gebouw kiezen we?
De visie op zorg moest in het gebouw terugkomen, met de nadruk op kwaliteit. Het moest een transparant en bijna-energieneutraal gebouw worden. Maar ook een gebouw met een architectonische uitstraling die een toevoegde waarde heeft voor de omgeving. En tenslotte een flexibel gebouw, zodat toekomstige aanpassingen - samenvoegen of uitbreiden - een piece of cake zijn.
Natuurlijk was ook de toegankelijkheid een speerpunt, met een duidelijke routing en voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden. Dat het gebouw een fijne sfeer moest krijgen, met goede kleuren, spreekt eigenlijk voor zich. Het was onze uitdaging om ervoor te zorgen dat iedere huurder zijn eigen identiteit kon behouden, maar dat ze toch als collectief worden gezien. Het wordt een fijn gebouw met één gezicht, waarin iedereen zich thuis voelt.

Patiënt en cliënt centraal

De zorgaanbieders hebben niet alleen elk hun eigen huisstijl, ook hun manier van werken verschilt. Wil je bijvoorbeeld patiënten/cliënten in de wachtruimte tegenkomen als je iemand binnenlaat of uitlaat, of kies je voor een gang achterlangs? Dat heeft enorme invloed gehad op hoe we het centrum hebben ingedeeld. De rol van de balie, de wachtruimtes, de routing van de huisartsen, hoe ga je om met privacy... allemaal zaken die hebben meegewogen voor het ontwerp. Met als resultaat dat alle verschillende vertrekken op hun eigen manier kunnen functioneren, maar wel als geheel werken. Een oplossing hebben wij gevonden in de glazen constructies voor de balie, waarin de gebruikers zelf de mate van privacy kunnen bepalen. In de ene praktijk staat de deur open, in de andere gaat hij dicht. De hele structuur van het gebouw hebben we laten aansluiten op een centraal gebied. Een plek voor ontmoeting, maar ook een manier om zicht te hebben op elkaar. Alle wachtruimtes grenzen aan dit gebied, wat op een natuurlijke manier de samenwerking vergemakkelijkt.

Gebruik maken van elkaars expertises

Voor de realisatie van het gebouw hebben we gekozen voor een bouwteamopgave. Bij de aannemersselectie hebben we gelet op de grootte van het bedrijf, hun ervaring, hun visie op het gebouw en hun planning. Er moest een budgettaire oplossing komen voor de in korte tijd enorm gestegen bouwkosten. We konden dit deels oplossen door het plan aan te passen, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van het gebouw, het overige deel is bijgefinancierd.

Innovatieve financiering

Voor huisartsen is het vaak lastig een dergelijk centrum gefinancierd te krijgen. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen. In Roden hebben we de oplossing gevonden door in te zetten op een stevige integrale visie en een super duurzaam en flexibel gebouw. Dit heeft ertoe geleid dat er naast een reguliere financiering een impact loan is verstrekt (Europese financiering) en dat ook de Drentse Energie Organisatie als cofinancierder is aangehaakt. Deze innovatieve financiële constructie biedt alle partijen zekerheid voor de toekomst. En ook het dorp is hiermee langdurig zeker van zorg op deze locatie. Bij onze keuze voor ‘groenfinanciering’ komen de bijbehorende fiscale voordelen in de vorm van de milieu- en energie-investeringsaftrek weer ten goede aan de exploitatie van het gebouw.

 

De gebruikers van Gezondheidscentrum De Es:

- Huisartsenpraktijk Bruinsma, Witteman en Van den Hof

- Huisartsenpraktijk Mantingh

- Huisartspraktijk D.J. van den Berg

- Fysiotherapie Roden

- Allerzorg Thuiszorg

- Certe Medische Diagnostiek & Advies

- De Rôner Apotheek

- Ieke Knoop (Helement) diëtiste (flexihuurder)

- Icare thuiszorg (flexihuurder)

- Diëtheek Martha van der Velde (flexihuurder)

- Tandartspraktijk Bijen

 

Het gebouw beschikt over een aantal overlegruimtes die per dagdeel kunnen worden gehuurd. Het aanbod aan disciplines kan dus nog worden uitgebreid. Er zijn nog enkele dagdelen beschikbaar. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Astrid Huitema van BCN Groep via tel. 0512 - 54 21 11 of per e-mail via info @ bcn-groep.nl.