Oplevering Campus Kollum

Campus Kollum is opgeleverd. Een mooi Design&Build uav-gc-traject dat in het teken stond van kwaliteit en functionaliteit. BCN heeft in samenwerking met Sweco het traject van A tot Z begeleid.

Op vrijdag 26 april 2019 is Campus Kollum officieel overgedragen aan de Stichting Campus Kollum. De twee bouwlagen tellende Campus Kollum biedt onderdak aan de scholen voor voortgezet onderwijs !mpulse Kollum (Piter Jelles) en Lauwers College Kollum, cultureel centrum De Colle en de Bibliotheek. De bouw had een mooi verloop via een Design & Build uav-gc-traject. Het ontwerp is van Van Manen en Zwart, de bouw is gerealiseerd door Hesco Bouw. Senior projectmanager Douwe Veltman begeleide namens BCN het gehele traject. Hij werkte samen met Sweco-collega Marc Braaksma.

Maatschappelijke financiering

In 2015 zijn we inhoudelijk betrokken bij de realisatie van deze nieuwbouw. Aanvankelijk was gemeente Kollumerland opdrachtgever. Omdat gemeenten binnen beperkte financiële kaders moeten opereren (wet HOF), hebben we na grondige studies gekozen voor maatschappelijke financiering van het project. Daarbij is meteen na gunning het bouwheerschap overgegaan van de gemeente naar de Stichting Campus Kollum, die ook beheerder wordt van het gebouw. De Stichting ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. In de stichting zijn alle gebruikers vertegenwoordigd. Zij zijn bereid om volop samen te werken en ruimtes te delen. Dat maakte het mogelijk om een mooi en vooral functioneel gebouw neer te zetten waarmee de leefbaarheid van het dorp een flinke boost krijgt.

Onze meerwaarde

Het Piter Jelles had goede ervaringen opgedaan met onze manier van werken bij de totstandkoming van Campus Middelsee in Sint Annaparochie en koos daarom voor dezelfde adviseurs. BCN was in samenwerking met Sweco van meet af aan betrokken bij het project. We hebben de oprichting van de stichting begeleid en organiseerden de Europese aanbesteding. Vervolgens hebben we het gehele ontwerptraject en de realisatie begeleid. Omdat de nieuwbouw op de locatie van het Piter Jelles is gebouwd, regelden we voor deze school tijdelijke huisvesting. Ook bij de nazorg houden we de vinger stevig aan de pols.

We konden veel kennis en kunde inbrengen op het gebied van de werkmethodiek Design & Build. Zo zijn we erin geslaagd om marktpartijen op een goede manier te bevragen. Zodat er binnen het budget zoveel mogelijk kwaliteit is geleverd. D&B biedt marktpartijen ook de mogelijkheid zich te onderscheiden, omdat ons belangrijkste criterium ‘kwaliteit’ is, en niet ‘geld’. Als huisvestingsadviseur geloven we heel erg in deze methodiek: als gebruiker krijg je een beter eindresultaat en meer kwaliteit voor hetzelfde geld. En nog steeds leren we van elk project, en zullen we altijd proberen het nóg beter te doen. Zo kijken we nu bijvoorbeeld naar manieren die tijdens het aanbestedingstraject minder tijd en energie vragen van de inschrijvende marktpartijen.

Kwaliteit en functionaliteit

We schreven een Europese aanbesteding uit waarbij kwaliteit en functionaliteit de hoogste scores opleverden, gevolgd door energie- en installatieconcept en materiaalgebruik. Het unieke gebruik van de Campus - door twee scholen voor voortgezet onderwijs, het dorpshuis en de bibliotheek -, maakt de functionaliteit van dit gebouw enorm belangrijk. Het nieuwe gebouw moet de gebruikers de kans om van elkaar te leren en samen te werken, zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen. Het is daarmee het antwoord op de krimpende regio.

 

Hoog niveau

Als bouwheer had de stichting Campus Kollum veel inbreng in het programma van eisen. De gebruikers draaiden mee in de beoordeling van de ingediende plannen, die alle van een zeer hoog niveau waren. De combinatie HescoBouw/VMEZ slaagde er het beste in om de gevraagde criteria in te vullen. Zij kwamen met een goede plattegrond en veel transparantie, waarin de samenwerking van de gebruikers het beste tot uiting zou komen. Want samenwerking was de sleutel tot succes van dit hele project!

Vooruitzien

In de begroting hadden we een speciale post voorzien voor ‘nadere planuitwerking’, waarmee een aantal extra wensen - optimalisaties, bijvoorbeeld een glazen balustrade in plaats van een met spijlen - binnen het bouwbudget gerealiseerd konden worden.

Bij de opstelling van het contract hebben we tevens rekening gehouden met de complexiteit van de installaties. Een goed functionerende gebouwinstallatie is erg bepalend voor het comfort in het gebouw, we hebben daarom een onderhoudsperiode van twee jaar afgesproken. Zo is er voldoende tijd om ook de seizoensinvloeden goed in te regelen. Het systeem is webbased en kan grotendeels op afstand worden beheerd.

Controlerende rol

Tijdens de bouw hebben we op gezette tijden getoetst of het gebouwde overeenkwam met de uitgangspunten. Denk daarbij aan controle van het metselwerk, of aan metingen van luchtdichtheid e.d. Zo nodig schakelden we daarbij specialisten in.

De komende maanden besteden de gebruikers van Campus Kollum aan de inrichting van het gebouw. Na de zomervakantie gaan ze samen door de voordeur van hun prachtige nieuwe gebouw.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Douwe Veltman via iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..