Nieuwbouw voor De Pionier en De Vlinderboom, interview met twee directeuren

Bij de nieuwbouw van wijkschool De Pionier en NT2-school De Vlinderboom in Drachten was BCN Groep huisvestingsadviseur van het schoolbestuur.

Afgelopen voorjaar werd in Drachten de nieuwbouw voor obs De Pionier en NT2-school De Vlinderboom opgeleverd. Twee semipermanente scholen voor elk 80 tot 90 leerlingen, allebei met hun eigen (permanente) uitstraling. De willekeurige voorbijganger ziet echter meteen dat de tegenover elkaar liggende schoolgebouwen bij elkaar horen. Zoals dat ook de bedoeling was, want beide scholen zijn onderdeel van OPO Furore. Nu het bouwstof enigszins is neergedaald, delen de schooldirecteuren hun ervaringen.

Wensen
Zowel Eva Visser, directeur van NT2-school De Vlinderboom, als Anita Beving, directeur van obs De Pionier, waren van meet af aan betrokken bij de bouwplannen. In het voortraject maakten zij hun wensen voor het programma van eisen kenbaar. Ze werden in deze - voor hen onbekende - opgave ondersteund door Siep Heida, hun door OPO Furore aangestelde “technisch bouwheer”. Met name tijdens het opstellen van het programma van eisen en het beoordelen van de verschillende plannen werkten de schooldirecteuren en Heida intensief samen met BCN.

Stroomversnelling
Achteraf gezien is het hele bouwtraject enorm snel doorlopen. Eva Visser: “De internationale schakelklas (ISK) van Scholengemeenschap Singelland was op zoek naar een nieuwe locatie. En wij wilden de wijkschool en NT2-school graag apart huisvesten. De ISK vond ruimte in ons gebouw, en wij konden nieuwbouw plegen op de oude plek van de ISK. Voor alle partijen was dit een kans. We kwamen in een stroomversnelling. Maar die kans komt, en je grijpt hem aan.” Anita Beving: “Binnen een jaar was het van ‘plan’ naar ‘het staat er’, en dat is heel erg snel.”

Eigen visies
De scholen zijn allebei verhuisd vanuit hetzelfde donkere schoolgebouw, “een volwassenengebouw”, zoals Anita Beving het noemt. Ze zijn er in de nieuwe situatie enorm op vooruit gegaan. Eva Visser: “Het is fijn dat we nu ons eigen gebouw hebben. Dat we het plein en het speellokaal kunnen gebruiken wanneer het uitkomt, dat we pauzes niet hoeven af te stemmen.” Beving: “Binnen de kaders die we hadden, hebben we allebei veel van onze visie neer kunnen zetten in de nieuwe school. Dat verschil zie je terug in de beide scholen.”

Voor De Pionier is gekozen voor een open indeling, met een leerplein en veel open deuren om de samenwerking - ook tussen de groepen - te bevorderen. Anita Beving: “Wij wilden veel licht, en in de gezamenlijke ruimte samen dingen kunnen doen.” De Vlinderboom is een school voor de kinderen die op het AZC wonen en nog niet weten waar ze terecht komen. Hier houden ze de deuren van de klaslokalen vaker dicht om zo rust te creëren. Eva Visser: “Wij willen dat kinderen zich geborgen kunnen voelen, en dat zij overzicht hebben. Ik vond het ook belangrijk om mijn kantoor aan de straatkant te hebben. Ouders die komen voor een intake, zien dan meteen waar ze moeten zijn.”

Beide directeuren waren het erover eens dat het semipermanente gebouw er niet als containerbouw uit mocht zien. Dat was een belangrijk aspect uit het PvE, aan de hand waarvan de inschrijvingen zijn beoordeeld. Dat deden zij samen met een vertegenwoordiger van Peuterspelen, de stedenbouwkundige van de gemeente Smallingerland en met BCN als adviseur huisvesting van het schoolbestuur.

De nieuwbouw heeft voor beide scholen heel goed uitgepakt. Bij De Vlinderboom heeft het nieuwe gebouw eraan bijgedragen dat kinderen rustiger zijn. Eva Visser: “We zijn nu zó buiten of in het speellokaal, we hoeven niet meer de hele school door. En met Sinterklaas konden wij voor het eerst met z’n allen in het speellokaal. Hartstikke leuk!” Op De Pionier komt iedereen elkaar nu tegen. Anita Beving: “Je bent zichtbaar voor elkaar, zelfs op de dagen dat groepen níet met elkaar samenwerken.”